Helkan jäsenet haastetaan mukaan kulttuuriympäristösitoumukseen!

vuosaari kkp kuvitus

Helkan jäsenyhdistykset ovat saaneet haasteen sitoutua toimiin kulttuuriympäristön puolesta! Jokaisella on paitsi oikeus hyvään kulttuuriympäristöön myös vastuu oman ympäristönsä hyvästä hoidosta. Kulttuuriympäristösitoumuksella on mahdollista saada myös omalle toiminnalle näkyvyyttä. Helkan jäsenyhdistyksistä jo ainakin Tammisalo- Seura ja Vuosaari-Seura ovat tehneet omat sitoumuksensa:
Tammisalo-Seuran kulttuuriympäristösitoumus ja
Vuosaari-Seuran kulttuuriympäristösitoumus

Esimerkkejä sitoumuksen sisällöiksi: siivoustalkoot, kotikaupunkipolun koostaminen tai opastettu polkukierros, tutustumisretki lähiympäristöön, kaupunginosatapahtuma, rakennuksen korjaaminen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen, ym. ym. – sitoumus on tapa tehdä oma ympäristö entistä viihtyisämmäksi!

Anna sitoumuksesi sitoumus2050.fi -sivulla ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriympäristösitoumussivun alalaidasta löytyvän +Liity tähän sitoumukseen -painikkeen kautta. Voit liittyä myös Kotiseutuliiton tekemään sitoumukseen sivun sitoumus2050.fi/commitment/suomen-kotiseutuliiton-kulttuuriympaeristoesitoumus alareunan ”Liity tähän sitoumukseen” -painikkeen kautta!

Ilmoita oma sitoumuksesi tiedoksi myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan kertomalla tehdystä sitoumuksesta osoitteeseen erp[at]kotiseutuliitto.fi
Tehdystä sitoumuksesta kannattaa kertoa laajasti – ja siinä samassa haastaa myös kumppanit ja tuttavat tekemään oma sitoumuksensa. Oma tapahtumanne linkittyy Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin, joita vietetään vuonna 2016 teemalla Porukan paikat, yhteiset ympäristöt. Sitoumuksen yhdistäminen kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaan tai tapahtuman merkitseminen sitoumukseksi tuo näkyvyyttä niin kulttuuriympäristöpäivien tapahtumalle kuin yhteisönne sitoumukselle.

Mahdollisimman monen organisaation ja yksittäisten ihmisten toimia tarvitaan paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi. Tämän vuoksi ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat eri tahoja toimintaan sitoumuksen muodossa. Haastekampanja liittyy vuonna 2014 hyväksyttyyn, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittuun kulttuuriympäristöstrategiaan, jonka tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Lisätietoa Kotiseutuliiton haasteesta ja sitoumuksesta:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
p. 040 733 7033, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi

Lisätietoa kulttuuriympäristöstrategiasta ja sitoumuksista:
suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö
p. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia

Ohjeet sitoumuksen tekoon ja lisätietoa aiheesta: www.ym.fi/kulttuuriymparistositoumus