Helkan jäsentiedote 3/2015

Helkan jäsentiedote 3/2015, 12.11.2015

HALLITUKSELTA  

Mukavaa loppusyksyä kaikille Helkan jäsenaktiiveille! Joulunaika lähestyy vauhdilla, mutta sitä edeltää vilkas yhdistysten syyskokouksien järjestämisen aika. Helkakin kutsuu kaikki jäsenyhdistyksensä syyskokoukseen, torstaina 26. marraskuuta, klo 16.45 alkaen. Kokouspaikkana toimii vanha tuttu Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (sisään Runeberginkatu 1:n puoleisesta ovesta). Alustajana kuullaan tällä kertaa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajaa, Risto Rautavaa, joka kertoo meille Helsingin uuden yleiskaavan prosessista ja sisällöistä. Tutustu muihinkin jäsentiedotteen ajankohtaisiin sisältöihin!

Helkan hallitus kokoontuu loppuvuodesta vielä yhden kerran, tiistaina 8.12. Jäsenistön mahdolliset toiveet ja aloitteet hallitukselle pyydämme toimittamaan viimeistään viikkoa ennen (sp. helka[at]helka.net tai puhelimitse toiminnanjohtajalle 041-5222071).

Hallitus toivoo, että Helkan puuttuvat jäsenmaksut vuodelle 2015 suoritettaisiin viipymättä. Jäsenmaksuja on vielä rästissä 18 jäsenyhdistyksellä. Tarkistattehan taloudenhoitajiltanne, onko asia kohdaltanne kunnossa. Myös Helkan toimistolta voi tarkistaa tilanteen.


KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN TO 26.11.2015

Helkan jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 26. marraskuuta 2015 klo 17.30, Helsingin Energian Sähkötalon auditorioon (osoite: Runeberginkatu 1).

Ovet avautuvat ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 16.45. Puheenjohtaja Veijo Lehto toivottaa tervetulleeksi ja avaa tilaisuuden n. klo 17.00 alkaen, jonka jälkeen kuulemme yhteistyökumppanimme Helsingin Energian kaukolämmön tiiviin ajankohtaiskatsauksen. Sen jälkeen on vuorossa Vuoden teko 2015 -huomionosoituksen luovutus. Viralliset syyskokousasiat käsitellään klo 17.30 alkaen. HUOM! Tällä kertaa vierailevaa alustajaa kuullaan vasta virallisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen, klo 18.45 alkaen. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava kertoo osallistujille Helsingin uudesta yleiskaavasta – sen sisällöistä ja prosessin etenemisestä jatkossa. Syyskokousilta päättyy, kun Rautavan puheenvuoroa seuraava yleiskeskustelu on käyty, viimeistään klo 19.30 mennessä.

Virallisiin syyskokousasioihin liittyen:

Jokaisella Helkan jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja (joka toimitetaan sähköpostin omaaville puheenjohtajille sähköisesti ja muille kirjeitse).

Hallituksesta ovat erovuorossa tänä syksynä läntistä, eteläistä ja keskistä aluetta edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Valittavien varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet. Osa asiakirjoista lähetetään sähköpostitse tulevan kokouskutsun yhteydessä (talousarvioluonnos 2016 sekä valtakirja, virallista kokousedustajaa varten). Oheisina linkeistä löytyvät kokouksen esityslista sekä luonnos Helkan toimintasuunnitelmaksi 2016.

Syyskokouksessa:
• valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
• valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
• käsitellään Helka ry:n sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat

Helka jakaa jälleen joulukukan jokaiselle osallistujalle, kiitokseksi aktiivisuudesta kuluvana toimintavuonna. Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen!

Tulo-ohje: käynti Sähkötalon auditorioon tapahtuu Runeberginkatu 1:n puoleisesta ovesta (seuraa opasteita ulkotilassa). Paikalle pääsee parhaiten julkisilla (parkkitilaa löytyy parkkihalleista ja katujen varsilta).


TULEVIA TAPAHTUMIA JA TILAISUUKSIA

Kaupunkiaktivismi -työpaja Laiturilla ti 17.11. klo 9 -12.00

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushanke järjestää ti 17.11. Kaupunkiaktivismi-aiheisen työpajan klo 9-12 ksv:n Laituri-tilassa (Kampin Narinkka-torilla, os. Narinkka 2). Kahvia ja aamupalaa tarjotaan klo 8.45 alkaen. Työpajassa pohditaan yhdessä millaiset ajattelun, toiminnan ja normien muutokset auttaisivat kaupunkiaktiiveja ja hallintoa toimimaan entistä paremmin yhdessä hyvän kaupunkielämän edistämiseksi. Työpajassa työstetään ehdotuksia kolmessa teemaryhmässä: kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data. Ryhmissä käsiteltävät kysymykset täydentyvät osallistujien kiinnostusten mukaan. Ryhmät esittelevät ehdotuksensa pajassa asiantuntijaraadille, joka kommentoi ehdotuksia niiden toteutettavuuden kannalta ja sparraa toimeenpanoa.

Kaupunkisuunnittelu -teemaryhmässä käsitellään kysymyksiä: Miten aktivismit voivat auttaa hallintoa suunnittelemaan hyvää kaupunkia? Millaisin periaattein ja käytännöin hallinto voi hyödyntää aktivistien intoa ja kapasiteetteja esimerkiksi vaihtoehtosuunnitelmien laatimisessa? Millainen olisi aktivistien ja hallinnon voimavarat ihanteellisesti yhdistävä suunnitteluprosessi? Millaisia hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

Tervetuloa työpajaan edistämään kaupunkiaktiivien ja hallinnon välistä vuoropuhelua, tunnistamaan ja tuomaan esiin ongelmakohtia ja edistysaskeleita sekä muodostamaan konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi! Lisätietoja: Maija Faehnle, p. 0295251109, sp: maija.faehnle[at]ymparisto.fi

Vapaaehtoistoiminnan messut Vanhalla ylioppilastalolla to 3.12.

Vapaaehtoistoiminnan messut järjestetään vuonna 2015 Vapaaehtoisten päivänä 3.12. klo 14–18 Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3). Yli 80 näytteilleasettajaa esittelee messuilla toimintaansa. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. Löytyisikö messuilta uusia kumppaneita omiin verkostoihin tai projekteihin? Suomessa keväällä 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan yli puolet 25–49-vuotiaista, jotka eivät vielä osallistu vapaaehtoistoimintaan, olisivat halukkaita osallistumaan, jos joku vain pyytäisi. 15–25-vuotiaista vastanneista 58 prosenttia oli kiinnostunut vapaaehtoistyöstä.


MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Helkan puheenjohtajapalaveri 10.9. Vanhankaupunginlahdella Annalassa

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat perinteiseen, jokasyksyiseen puheenjohtajapalaveriinsa torstaina 10.9. Tilaisuus järjestettiin Hyötykasviyhdistyksen tiloissa, Vanhankaupunginlahden alueella sijaitsevassa Annalan pihapiirin keltaisessa huvilassa. Palaveri käynnistyi yhteisellä ruokailulla. Ohjelman aloitti Viikki-Seuran ja Hyötykasviyhdistyksen pj Riitta Korhosen lyhyt historiikki Annalan tilasta. Palaverin pääteemana keskusteltiin Helkan uudesta strategiasta, jonka puheenjohtaja Veijo Lehto esitteli. Osallistujat kävivät vilkasta keskustelua strategian teemoista ja muistakin yhteisistä asioista. Toiminnanjohtaja toi tilaisuuteen kuulumiset Helsingin kaupungin tiistaina 8.9. järjestämästä johtamisjärjestelmän uudistuksen asukasillasta ja siihen liittyvästä aivoriihestä. Lopuksi kuultiin vielä Helkan kaupunginosien kotisivujärjestelmän tuoreet uudistukset ja mahdollisuudet.

KOTIKATU – ASIAA

Helkan IT-asiantuntija Zsolt Szilagyi on jättämässä Helkan muutaman vuoden mittaisen työrupeaman jälkeen. Tehtävään valittava uusi osa-aikainen IT-henkilö aloittaa Helkassa marraskuun lopulla. Lisätietoa koulutuksista osoitteessa: http://helka.net/kotikatu/koulutukset. Kotikadun tuki toimii keskeytyksettä vanhoissa tutuissa yhteystiedoissa, p. 044-0641045 ja sähköpostilla kotikatu[at]helka.net. Tarkennamme päivystysajat kunhan uusi henkilö on aloittanut tehtävässään.

MUITA TIEDOTUSASIOITA

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.11.2015 Helsingin uuden yleiskaavan – kaupunkilaiset voivat esittää mielipiteitä ehdotuksesta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.11. Helsingin yleiskaavaehdotuksesta, joka ohjaa kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvavan n. 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös n. 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin. Tulevasta rakentamisesta noin 1/3 on täydennysrakentamista, joka sijoitetaan raideliikenteen solmukohtiin. 1/3 sijoittuu uusille rakentamisalueille ja 1/3 kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin. Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, ja kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden 2016 aikana.

Kommentoi keskuspuiston luonnonhoidon suunnitelmaa 15.11. mennessä

Helsingin kaupungin rakennusviraston laatima Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelma ohjaa Keskuspuiston metsien, niittyjen sekä maisemapeltojen hoitoa vuosina 2016 – 2025. Tavoitteena on säilyttää, ylläpitää ja kehittää kaikille helsinkiläisille ja muille käyttäjille Keskuspuistosta viihtyisää ja turvallista ympäristöä. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti alueen merkittävät luontoarvot, luonnon monimuotoisuus sekä merkitys helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistysalueena. Rakennusvirasto toivoo kommentit 15.11.2015 mennessä. Suunnitelmasta ei tulla pyytämään erillisiä lausuntoja, vaan sitä koskevaa palautetta kootaan tällä kommentointikyselyllä. Mielipiteitä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitsekin suunnitelman laadinnasta vastaavalle Tiina Saukkoselle, sp: tiina.saukkonen[at]hel.fi.

Suunnitelmaluonnokseen ja siihen liittyvään aineistoon voi tutustua Helsingin kaupungin nettisivuilla linkistä: http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/keskuspuisto

Palautetta voi kohdistaa suoraan suunnittelualueen karttoihin Kerro kartalla -palvelussa osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi
Lisätiedot: Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava, p. 09 310 38508.

Lähiradio tarjoaa ilmaista ohjelma-aikaa kaupunginosien kuulumisille

Mitä omassa kaupunginosassa on tekeillä? Haluaisitteko kertoa siitä laajemmin, ilmaiseksi, omalla radio-ohjelmalla, joka kuuluu koko Helsingin alueella? Lähiradion ”Kaupunginosaradio” tarjoaa edelleen mahdollisuuden kaupunginosien asioiden esilletuomiseen oman radio-ohjelman kautta. Aikaisempaa kokemusta radiotoimituksesta ei tarvita, sillä kaupunginosaradion toimittajat neuvovat ohjelman kokoamisessa. Kysy lisää sähköpostitse: lahi.radio[at]kara.inet.fi

Kaupunginosaradio on kaupunkilaisten oma radio-ohjelma joka maanantai klo 19.00 – 20.30, taajuudella 100,3 MHz (uusinta torstaisin klo 17:00 – 18:00). Ohjelmatarjonta on Lähiöprojektin tukemaa, asukkaiden tekemiä kaupunginosaradio-ohjelmia. Ohjelmat ovat jälkikäteen kuunneltavissa Kaupunginosaradion nettisivuilla ja niistä voi viestiä omissa tiedotuskanavissaan.

Rakennusvirasto muutti Kasarmikadulta uuteen toimitilaan Vallilaan lokakuussa

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on muuttanut uuteen toimitilaan Vallilaan osoitteeseen Elimäenkatu 5. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi 27.10. Viraston PL-postiosoite, viraston puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan. Kaupunki luopui rakennusviraston nykyisestä virastotalosta, koska Kasarmikatu 21:ssä sijaitseva tontti myytiin yksityiselle yritykselle. Kasarmikadulla rakennusvirasto on ollut 54 vuotta eli vuodesta 1961. Sitä ennen virasto toimi samassa osoitteessa, sittemmin puretussa talossa vuodesta 1918 lähtien. Nyt tapahtuvan muuton seurauksena siis päättyy viraston 97 vuotta kestänyt aika Kasarmikadulla.

Uusi toimipiste kartalla: http://kartta.hel.fi/link/2k93pf
Lisätietoja: asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti, p. 09 310 38433


Jalankulkijoiden liukkausvaroituspalvelu tekstiviestillä jatkuu Helsingissä


Liukastumisvaroituspalvelu varoittaa jälleen jalankulkijoita liukkaista keleistä ilmaisin tekstiviestein.
Varoitusviesti lähetetään ainoastaan kaikkein vaarallisimmilla keleillä, joilla pystyssä pysyminen edellyttää erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta tai jopa apuneuvoja. Ohje tilaamiseen: lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan
– kirjoita viestiin sanat: varoitus helsinki (tällöin liukkausvaroitus tulee tekstarina heti kun se kaupungin puolelta on aamuyöstä laitettu liikkeelle)
– kirjoita loppuun lisäksi joko 6, 7 tai 8 jos haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen vasta klo 6, 7 tai 8. Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoitukset aamuisin klo 7, tulee lähettää tekstiviesti: varoitus helsinki 7
Mikäli haluaa poistua palvelusta, tulee lähettää numeroon 16130 tekstiviesti: varoitus sulje

Palveluun liittyminen ja varoitusviestien vastaanottaminen on palvelun käyttäjälle maksutonta. Mikäli haluaa muuttaa yöllä syntyneen liukkauden varoituksen vastaanottoaikaa, täytyy ilmoittautua uudelleen uudella kellonajalla. Tekstiviestipalvelu ei muuta kaupungin tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalankulkijan omaa vastuuta. Lisätietoja mm. varoittamisen periaatteista ja tilaus palvelun verkkosivuilta http://www.liukastumisvaroitus.fi