Helkan jäsentiedote 3/2018 13.11.2018

Välitäthän ystävällisesti Helkan jäsentiedotteen
yhdistyksesi hallitukselle ja muillekin aktiivijäsenille!

HALLITUKSELTA

Talven ja joulun tuloa odotellessa on mukava vielä kokoontua yhteen Helkan syyskokouksen merkeissä! Oheinen jäsentiedote sisältää kutsun syyskokoukseen, joka järjestetään tänä vuonna Helsingin yliopiston tiloissa, Metsätalossa, tiistaina 27.11. (Ks. tarkemmat tiedot KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN -kohdasta). Myös muutama kiinnostava loppuvuoden koulutus ynnä muuta edempänä tiedoksenne.

Helkan jäsenmaksuja on vielä rästissä joillakin jäsenyhdistyksillä. Tarkista ystävällisesti, että oman yhdistyksen maksu on hoidettu – ja jos näin ei vielä ole, hoitakaa asia kuntoon tarvittaessa.

Helkan hallitus kokoontuu tänä vuonna vielä kerran, torstaina 13.12. Hallitukselle osoitetut viestit tai aloitteet toivotaan viimeistään viikkoa ennen kokousta Helkan toimistoon (sp. helka(a)helka.net) tai p. 041 5222071.

KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN TI 27.11.2018

Kutsumme Helkan jäsenyhdistykset sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 27. marraskuuta 2018 klo 17.30, Helsingin yliopiston Metsätalon Saliin 6 (os. Fabianinkatu 39, 3. krs. Sisään pääsee myös Unioninkatu 40 puolelta). ’

Ilta käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.00 alkaen. Kahvitus tapahtuu Sali 6:n ulkopuolella. Kahvituksen jälkeen siirrymme saliin 6, jossa puheenjohtaja Veijo Lehto toivottaa tervetulleeksi ja avaa tilaisuuden n. klo 17.15. Tämän jälkeen esitellään syksyllä ratkaistun ”Uutta Helsinkiä” valokuva- ja videokilpailun Helkan juryn palkitsema valokuva ja video, sekä toimitetaan kunniakirjan luovutus.

Syyskokouksessa Helkalle valitaan uusi puheenjohtaja. Neljä vuotta Helkan puheenjohtajana toiminut Veijo Lehto on ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä tehtävään.

Viralliset syyskokousasiat käsitellään klo 17.30 alkaen. Ilta päättyy, kun virallisia asioista seuraava yleiskeskustelu on käyty, viimeistään n. klo 19.00 mennessä.

Virallisiin syyskokousasioihin liittyen:

Jokaisella Helkan jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja.

Hallituksesta ovat erovuorossa tänä syksynä koillisia, kaakkoisia, itäisiä ja pohjoisia kaupunginosayhdistyksiä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Valittavien varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet. Oheisista linkeistä löytyvät kokouksen esityslista sekä luonnos Helkan toimintasuunnitelmaksi 2019. Osa asiakirjoista lähetetään sähköpostitse tulevan kokouskutsun yhteydessä (mm. talousarvioluonnos 2019 sekä valtakirjapohja virallista kokousedustajaa varten).

Syyskokouksessa:
         • valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
         • valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
         • käsitellään Helka ry:n sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat  
         

Helkan sääntöjen mukaan puheenjohtaja valitaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenien ja varajäsenien toimikausi on 2 vuotta.

Perinteen mukaisesti on kotiinviemisinä jälleen, kiitokseksi toimintavuoden aktiivisuudesta kaikille osallistujille joulukukkapaketit! Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen!

Tulo-ohje: käynti kokoustilaan tapahtuu Fabianinkatu 39:n puolelta (Kaisaniemenkadun ja Fabianinkadun risteyksen luota), Metsätalon valkoisen rakennuksen pääovesta (seuraa opasteita). Myös pihan puolelta, os. Unioninkatu 40, pääsee talon aulaan. Paikalle pääsee helposti julkisilla, esim. metron ”Helsingin yliopiston” pysäkiltä, sekä kaikilla Kaisaniemen läpi ajavilla busseilla ja ratikoilla (parkkitilaa löytyy parkkihalleista ja katujen varsilta Kruununhaasta). Kuva rakennuksesta löytyy oheisesta linkistä

HELKAN SUURALUEMUUTOS PERUTAAN

Helka muutti omaa suurpiirijakoaan (eli alueita, joihin Helkan jäsenyhdistykset kuuluvat ja joiden mukaan Helkan hallituspaikat jakaantuvat) 5.6.2018 hallituksen kokouksen päätöksellä. Tuolloin hallitus päätti, että Helkan suuraluejako muutetaan noudattamaan Helsingin stadiluotsien aluejakoa, joka hieman eroaa aiemmasta suurpiirijaosta. Tällöin Helkalla ei ollut vielä tiedossa, että kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestysalueet noudattavat VANHAA KAUPUNGIN SUURIPIIRIJAKOA (jota Helkankin aiempi suurialuejako noudatti). Helkan muutoksessa 5.6. kolme jäsenyhdistystä siirtyi suuralueesta toiseen. Tämä muutos on kuitenkin kumottu hallituksen kokouksessa 8.11., koska jäsenyhdistykset, joita siirtäminen koski, toivoivat vanhan jaon palauttamista. Lisäksi osallistuvan budjetoinnin äänestysalueiden mukainen jako puolusti vanhan jaon palauttamista. Eli: Helkan suuraluejako noudattaa tästä eteenpäin vanhaa, jo vuosia voimassa ollutta jakoa. Jos jäsenyhdistykselle on epäselvää, mihin Helkan suuralueeseen se kuuluu, voi asian tarkistaa joko toimistolta, tai Helkan kotisivuilta, kohdasta https://helka.net/kaupunginosayhdistykset

AJANKOHTAISTA LOPPUSYKSYSTÄ 2018

Helsingin osallistuvan budjetoinnin sähköinen alusta aukeaa 15.11.!

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen virallinen vaihe käynnistyy 15.11. kun budjetoinnin sähköinen alusta aukeaa! Alustalle voivat syöttää ideoita kaikki helsinkiläiset (v. 2018 12 vuotta täyttäneet). Stadiluotsit ovat järjestäneet yhteisideoinnin tilaisuuksia jo lukuisissa kaupunginosissa ja tilaisuuden jatkuvat vielä ideavaiheen kanssa samaan aikaan, aina joulukuulle saakka. Katso kaikki ideointitilaisuudet oheisen linkin kautta.

Ideoista laaditaan kaupunkilaisten kanssa yhdessä suunnitelmia, joista äänestetään keväällä 2019. Ideoita yhteiskehitellään alueittain, em. työpajoissa. Osallistuvaan budjetointiin varattu 4,4 miljoonaa euroa käytetään kaupunkilaisten ideoimiin hankkeisiin 7 suurpiirin alueella (asukasmäärien mukaisesti). Osa määrärahasta on varattu koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Katso tarkempaa tietoa mm. aluekohtaisista summista Helkan pj-palaverissa nähdystä PP-esityksestä, oheisesta linkistä. 

Helsingin osallisuusmallin tueksi pormestarin on tarkoitus kutsua koolle osallisuuden neuvottelukunta. Siihen kutsutaan kansalaisyhteiskunnan, yritysten sekä korkeakoulujen edustajia. Helkaa pyydettiin nimeämään edustajansa neuvottelukuntaan ja Helkan hallitus nimesi tehtävään toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan.

Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista antavat:
– Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, p. 09 310 23437 sp: titta.reunanen(a)hel.fi
– Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, p. 040 336 2281   sp: kirsi.verkka(a)hel.fi
ja kaikki stadiluotsit:
– Pohjoinen suuralue: Ella Tanskanen, p. 040 3585417, sp: ella.tanskanen(a)hel.fi
– Koillinen suuralue: Outi Rissanen, p. 040 5969574, sp: outi.rissanen(a)hel.fi
– Itäinen suuralue: Belinda Barbato, p. 040 5406342, sp: belinda.barbato(a)hel.fi
– Läntinen suuralue: Silja Lindblad, p. 040 6617216, sp: silja.lindblad(a)hel.fi
– Keskinen suuralue: Antti Sarpo, p. 041 5121734, sp: antti.sarpo(a)hel.fi
– Kaakkoinen suuralue: Pauli Saloranta, p. 040 6206406, sp: pauli.saloranta(a)hel.fi
– Eteläinen suuralue: Jarkko Laaksonen, 040 5893373, sp: jarkko.laaksonen(a)hel.fi

Stadiluotseihin saa kätevästi yhteyden myös Facebookin kautta, kirjoittamalla Stadiluotsi ja sen jälkeen luotsin etu- ja sukunimi (esim. Stadiluotsi Ella Tanskanen). Seuraamalla oman stadiluotsin viestintää Facebookissa, saa ajantasaista tietoa alueestaan ja erityisesti osallistuvan budjetoinnin aiheista!

Miten Helsingin luonnon monimuotoisuus säilyy? – sähköinen kysely 9.12. saakka

Missä sijaitsevat Helsingin luonnon rikkaudet? Missä kasvillisuus tai eläimistö on erityisen monipuolista tai missä se on selvästi vähentynyt? Onko sinulla ideoita, miten Helsingin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä? Mitä kaupungin tulisi tehdä? Kaupunki päivittää parhaillaan Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO-ohjelma). Se haluaa löytää ja kehittää toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi puistoissa, rannoilla, merellä, joissa, niityillä, metsissä, pihoilla ja muilla viheralueilla. Myös tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä. Vastaa su 9.12. mennessä sähköiseen kyselyyn siitä, miten Helsingin luonto voidaan säilyttää mahdollisimman monipuolisena ja elinvoimaisena! Kysely löytyy osoitteesta http://mpt.link/lumo

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjoja! Yhteyshenkilö: kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen, Helsingin kaupunki/ KYMP; p. 09 310 315 81, 050 343 9050, sp: kaarina.heikkonen(a)hel.fi

Paikallistiedon tiedonlähteitä -koulutusilta ti 11.12.

Tiistaina 11.12. klo 13-16 järjestetään mielenkiintoinen paikallistiedon hakuosaamiseen opastava koulutusilta Pasilan kirjaston auditoriossa (os. Kellosilta 9). Mitä kaupunginosastani löytyy verkosta? Koulutusilta sisältää sekä luento-osuutta että yhteistä keskustelua ja tiedonvaihtoa. Koulutusillassa perehdytään mm. siihen, miten löytää historiallisia karttoja, suojeltuja luontokohteita, vapaasti käytettäviä kuvia ja omaa aluetta koskevia päätöksiä. Paikallistietoa löytyy oman kaupungin palveluiden lisäksi myös valtakunnallisista palveluista. Helkan jäsenyhdistyksille on tarjottu koulutuksesta 10 paikkaa, joten toimi nopeasti jos kiinnostuit! Koulutus on maksuton – tervetuloa!

Ilmoittautumiset koulutukseen Helkan toimistolle sähköpostilla helka(a)helka.net viimeistään 7.12.! Kouluttajana toimii kaupunginosa-aktiivi ja (Kirjastot.fi) viestinnänsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala. Koulutuksen järjestää Helmet-kirjastojenseudullinen koulutusryhmä. Lisätietoja: Päivi Litmanen – Peitsala, p. 040 334 9483, sp: plp(a)kirjastot.fi

”Kaupunkitapahtuman tuottaminen” -koulutus käynnissä

Helsingin työväenopiston ja Helka ry:n yhdessä ideoima Kaupunkitapahtuman tuottaminen –kurssi on käynnissä.  Koulutuskokonaisuuden ajankohdat: kolme lauantaita marraskuussa 2018 seuraavasti: (- la 10.11. klo 10.00-15.00 )/ la 17.11. klo 10.00-15.00 ja la 24.11. klo 10.00-15.00. Osallistumismaksu on 27,00 €/osallistuja. Opetuspaikkana on Vuotalon musiikkiluokka, 2. krs (os. Mosaiikkitori 2). Kouluttajina toimivat Anna Suonsyrjä ja Anna Jauhola. Ilmoittaudu halutessasi jäljellä oleviin kertoihin sähköisesti työviksen www.ilmonet.fi -palvelun kautta, sivun https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=Kaupunkitapahtuman+tuottaminen alaosasta.

Koulutuksen kuvaus:
Käydään läpi kaupunkitapahtuman tuottamisen eri osa-alueita ja sitä, miten rakentaa oma tapahtuma. Keskustellaan kaupunkitilasta ja mietitään, kuinka siirtyä tapahtumaideoista toteutukseen. Tapahtuman tuottamista lähestytään paikallisesta näkökulmasta: ideoidaan uusia tapahtumia kaupunginosiin, naapurustoihin tai paikallisiin yhteisöihin. Käydään läpi jokaiselle tapahtumatuotannolle oleellisia asioita, mutta keskitytään etenkin kaupunkitapahtumien erityislaatuisuuteen. Tehdään yhteisiä harjoitteita ja luodaan uusia tapahtumaideoita.

Helsingin keskustakirjsto Oodi aukeaa 5.12.

Helsingin uuden keskustakirjasto Oodin avajaisia juhlitaan itsenäisyyspäivän aattona 5.12. (klo 14.00 eteenpäin, ovet avautuvat jo klo 8.00) ja avajaiset jatkuvat itsenäisyyspäivänä 6.12. (klo 10-18), jolloin luvassa on erityisesti perheille suunnattua ohjelmaa. Avajaisohjelma on ainutkertainen matka suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja yhteisöllisyyteen. Se on myös kertomus lukutaidon, demokratian ja sitä kautta myös Oodin synnystä.

Oodi avaa ovensa ensimmäistä kertaa yleisölle itsenäisyyspäivän aattona 5.12. kello 8.00 aamulla. Avajaisohjelma alkaa kello 14 ja jatkuu noin 20.30 saakka illalla. Ohjelma sijoittuu sekä ulkolavalle että Oodin kolmeen kerrokseen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen lisäksi avajaispäivänä kuullaan pormestari Jan Vapaavuoren, apulaispormestari Nasima Razmyarin ja Oodin johtajan Anna-Maria Soininvaaran puheenvuorot. Tutustu erittäin runsaaseen ohjelmatarjotaan tarkemmin oheisen linkin kautta ja osallistu avajaishumuun!

MUITA TIEDOTUSASIOITA

Ilmaisia lisäkäsiä talven kaupunginosatapahtumiin!

Job’d-hanke tarjoaa helsinkiläisiä nuoria lisäkäsiksi kaupunginosayhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Tämä on yhdistyksille täysin maksutonta sillä Job’d -hanke maksaa nuorten palkan. Myös talvisiin tapahtumiin voi tarjota työtehtäviä nuorille! Yhteydessä voi olla, vaikka tapahtumaan olisi alle 4 viikkoakin, sillä apukäsien saaminen onnistuu todella nopeasti. Oheisen sähköisen lomakkeen kautta voi hakea nuoria tapahtumien avuksi.

Työn tarjoajan velvoitteisiin kuuluu:
– antaa perehdytys työtehtäviin vuoron alussa. Työnjohto työvuorossa on tapahtumanjärjestäjällä.
– ilmoittaa nuoren toteutuneet työtunnit ohjeiden mukaisesti ja antaa työntekijöille palaute sekä työtodistukset

Lue lisää Job’d -hankkeesta oheisen linkin kautta. Lisätiedot: Sami Komppula/ Job’d -koordinaattori, p. 040 4879126, sp: sami.komppula(a)hel.fi

Jalankulkijoiden liukkausvaroituspalvelu tekstiviestillä

Talviajan käytännöllinen liukastumisvaroituspalvelu varoittaa jälleen aiempien vuosien tapaan jalankulkijoita liukkaista keleistä ilmaisin tekstiviestein Helsingissä. Välittäkääpä tietoa eteenpäin verkostoissanne!

Tarkemmat tiedot ja ohje varoituksen tilaamiseen oheisen linkin kautta:
http://www.liukastumisvaroitus.fi/index.php/ilmoittautuminen/helsinki
Palveluun liittyminen ja varoitusviestien vastaanottaminen on palvelun käyttäjälle maksutonta!