Helkan jäsentiedote 2/2005

14.3.2005

 HALLITUKSELTA           

HELKAn toimintavuosi 2005 etenee vauhdilla. Talven selkä on ainakin pimeyden osalta taittunut ja kevätaurinko lataa mukavasti energiaa vuoden koitoksiin. Tästä jäsentiedotteesta löydät mm. KEVÄTKOKOUSKUTSUN ja mielenkiintoista koulutusasiaa.

 KUTSU HELKAN KEVÄTKOKOUKSEEN TIISTAINA 29.3.2005

HELKAn jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen heti pääsiäisen päätteeksi, tiistaina 29. maaliskuuta 2005 kello 17.00 alkaen.

Rakennusviraston kanssa ideoidun uuden käytännön mukaisesti kokouspaikkana on HKR:n tarjoama vaihtuva tila ”kentällä” – eli jossakin HKR:n toimialaan kuuluvassa rakennuksessa tai laitoksessa. Kokouksen yhteydessä avautuu samalla mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua kyseiseen HKR:n laitokseen/toiminta-alueeseen. Ensimmäisenä pääsemme tutustumaan HKR:n konepajaan ja sen toimintaan Toukolassa. Konepaja sijaitsee osoitteessa: Hämeentie 115, sisäänkäynti Kokkosaarentien kautta (katso oheinen karttaliite).
Huom! Konepajan TUTUSTUMISKÄYNTI-osuus alkaa jo klo 16.00, ja sitä jatkaa viraston tarjoamat KAHVIT klo 16.30 alkaen konepajan ruokalan tiloissa, jossa myös vuosikokous pidetään (opasteet perillä). Tervetuloa tutustumaan HKR:n toimintaan ja tapaamaan muiden jäsenyhdistysten aktiiveja HELKAn vuosikokoukseen! Kokoukseen ovat tervetulleita virallisten edustajien lisäksi jälleen myös muut yhdistysaktiivit.

Ennen virallisia kokousasioita HKR:n osastopäällikkö Pekka Virkamäki kertoo Helsingissä huhtikuussa ja elokuussa 2005 järjestettävien SM- ja MM-kisojen aiheuttamista erityisjärjestelyistä. HELKAn virallisen kevätkokousosuuden jälkeen kertoo HKR:n uuden katu-ja puisto-osaston osastopäällikkö Raimo K. Saarinen lähiaikoina toteutettavista katu- ja puistorakennuskohteista. Yleisten töiden lautakunnan asukasiltoja kaupunginosayhdistykset voivat esittää järjestettäväksi omalla alueellaan kuten aiempinakin vuosina. Yhteydenotot järjestelysihteeri Virpi Vermilään, HKR:n vaihde *1661 tai virpi.vermila@hel.fi .

HELKAn kevätkokouksessa jokaisella HELKAn jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja. Kevätkokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat (kokousasiakirjat tämän tiedotteen liitteinä). Vuoden 2004 tilinpäätös esitetään kevätkokouksessa.

 KOTIKATU-asiaa

HELKAn uuden nettisivuston (julkaisujärjestelmän) pilottivaihe on saatu päätökseen ja ensimmäiset koulutukset jäsenyhdistysten kotisivuvastaaville on järjestetty (7.3.-10.3.05) HELKAn Kotikatuvastaavan Nina Kalkin toimesta. Jäsenyhdistyksille räätälöidystä ”mallisivustosta” saatiin arvokasta palautetta ensimmäisen koulutuksen yhteydessä.
Mallisivuston pohjalta kaupunginosat voivat lähteä rakentamaan omaa kotisivustoaan. Mallisivustossa on valmiina runsaasti sivuja, lomakkeita ja toimintoja, joihin on helppo lisätä sisältöjä ja joita kaupunginosasivuston ylläpitäjät voivat taitojen karttuessa muokata eteenpäin.

Julkaisujärjestelmä on joustava ja ajan myötä kehittyvä systeemi, jota täydennetään ja johon voidaan lisätä uusia osioita sitä mukaa kun uusia tarpeita ilmenee. Pyrimme kehittämään HELKAn järjestelmää erityisesti jäsenten tarpeiden pohjalta, joten lähettäkää kernaasti kehittämisideoitanne ja toiveitanne meille tänne HELKAn toimistoon. Pyrimme edistämään niitä mahdollisuuksien mukaan. Uusia HELKAn sivuja selatessa kannattaa muistaa, että niissä on vielä täydentyviä kohtia ja että graafinen ulkoasu on edelleen kehityksen alla.
Kaikki jäsenyhdistysten kotisivut tulevat säilymään  ja löytymään kuten ennenkin linkkilistana www.kaupunginosat.net .
Myös HELKAn jäsenluettelo löytyy aina päivitettynä uusilta sivuiltamme (vasemman palkin kohtaa ”Jäsenyhdistykset” klikkaamalla). Vanhanmuotoista painettua jäsenluetteloa ei enää toimiteta (mm. nopeaan tahtiin vaihtuvien yhteystietojen vuoksi).

Lisätietoja (mm. tulevista julkaisujärjestelmä-koulutuksista) saa HELKAn kotikatuvastaava Nina Kalkilta HELKAn toimistosta, p.641 045 tai sähköpostitse nina.kalk@helka.net .
Tiistaina 22.3.05 Nina järjestää ensimmäisen jatko-työpajan julkaisujärjestelmäkurssin käyneille klo 9.00-15.00 Malminkartanon kumppanuustalo HORISONTISSA, Vellikellontie 3. HELKAn hallituksen kokous ja julkaisujärjestelmäkoulutus samana iltana, klo 16.00 alkaen samassa paikassa.

 KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA

TULEVAA KOULUTUSTA:

”ARKISTOT  TALTEEN” – koulutusilta tiistaina 5.4.2005 (2,5 h)

Useiden jäsenyhdistysten pyynnöstä järjestetään vihdoin koulutusilta kaupunginosayhdistysten arkistomaterialin hoidosta ja tallentamisesta. Helsingin kaupunginarkiston HELKAn jäsenyhdistyksille tarjoama ”tietoisku” arkistoinnista pidetään
tiistaina 5. huhtikuuta 2005 klo 17.00 – 19.30. Paikkana on Helsingin kaupunginarkisto, Eläintarhantie 3 F (Kallion virastotalon siipirakennus). Kannattaa käyttää tilaisuus hyväkseen. Ilmoittakaapa yhdistystenne edustajat koulutusiltaan (tietoiskuun voi osallistua useampikin henkilö yhdestä jäsenyhdistyksestä).
Ilmoittautumiset perjantaihin 1.4 mennessä: merja.aartolahti@hel.fi (puh. 3104 3561)
Tiedustelut myös: martti.helminen@hel.fi (HELKAn hallituksen asiantuntijajäsen).

Huom.: Kaupunginarkistoon on siis mahdollista tallentaa jäsenyhdistysten arkistomateriaalia (jo parisenkymmentä kaupunginosayhdistystä tallentanut aineistojaan sinne!). Aineiston tulee olla jäsenyhdistyksen ennalta järjestämää ennen kaupunginarkistoon toimittamista.

”ASUMINEN VALTAA ALAA, MARKKINAT MUUTOSVOIMANA”
KSV:n, Tieken ja HELKAn yhteinen seminaari-iltapäivä (3h)

Aika  Tiistai 15.3.2005 klo 13.00 – 16.00
Paikka  Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3

13.00 – 13.10  Tilaisuuden avaus   
                     Pertti Kare Ksv, Yleiskaavapäällikkö
13.10 – 13.40  Kaupunkikehityksen vaiheita ja trendejä   
                     Harri Andersson, TY Professori
13.40 – 14.10  Kiinteistömarkkinat  
                     Jussi Palmu, Catella Oy Johtaja
14.10 – 14.30  KAHVITAUKO
14.30 – 15.00  Kaupunkirakenne muutosten vastaanottajana
                     Panu Lehtovuori, YTK Arkkitehti, tutkija
15.00 – 15.30  Asukkaat – kansainvälisen kaupungin paikallinen ääni
                     Pirjo Tulikukka, HELKA Toiminnanjohtaja 
15.30 – 15.50  Keskustelu 
15.50 – 16.00  Yhteenveto
                     Harry Schulman, Tieke Tutkimusprofessori

Viime hetken ilmoittautumistilanteesta voi tiedustella kaupunkisuunnitteluviraston Kaarin Kaunistolta, p. 169 4455 tai kaarin.kaunisto@hel.fi
Seminaarin punaisena lankana on toimistorakennusten muuttaminen asumiskäyttöön ja sen järjestävät yhteistyössä Kaupunkisuunnitteluvirasto, Tietokeskus ja HELKA.

ViSiOn kevään koulutuksia (huom. maksullisia):

JÄRJESTÖJEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖ (6h),
keskiviikkoisin 23.3 ja 6.4. klo 17.00-19.30

Kohderyhmä: Järjestöissä toimivat henkilöt, jotka ennakkoluulottomasti haluavat pohtia järjestöjensä halukkuutta ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.
Sisältö:
– Yritysten mahdollisuudet järjestöille
– Yritysyhteistyön velvoitteet/sitoumukset ja resurssit
– Järjestöjen imago ja yritysyhteistyö
– Harjoituksia tapaamisten välissä
Kouluttaja: KTM Taina Marjanen, muuMaailma ky
Aika ja paikka: keskiviikkoisin 23.3. ja 6.4. klo 17.00–19.30, Helsinki. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Osallistumismaksu: 35 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ViSiOn Emilia Skarra;
emilia.skarra@kaapeli.fi , p. 6129120

LUKEEKO TOIMITTAJA TIEDOTTEENI? (9 h)
Aika: maanantai 11.4., keskiviikko 13.4. ja perjantai 15.4. klo 17.00–19.30
Kohderyhmä: Järjestöjen tiedottamisesta ja mediasuhteista vastaavat henkilöt.
Sisältö: Sujuvat suhteet mediaan
– Median uutiskriteerit ja uutiskynnys
– Yhteydenotto toimittajaan/ toimittajan yhteydenotto järjestöön
– Taustatiedottaminen ja tiedotteen laatiminen, tiedotteen rakenne.
– Tiedotteen kohtalo
– Kotitehtävä; omat tiedotteet
Kouluttaja: WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, Vihreä Lanka, toimittaja Kaarina Järventaus
Aika ja paikka: ma 11.4., ke 13.4. ja pe 15.4. klo 17.00–19.30, Helsinki. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Osallistumismaksu: 45 €. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 1.4. mennessä ViSiOn Emilia Skarra; emilia.skarra@kaapeli.fi , p. 6129120

MENNEITÄ SEMINAAREJA:

Seminaari Itä-Helsingin tulevaisuudesta pidettiin 6.2.2005 otsikolla
”Itä-Helsingin Ihme – miltä näyttää Itä-Helsinki vuonna 2030?”

Syksyn 2004 Itä-Helsinki-aiheisen luentosarjan päätösseminaari järjestettiin Stoassa laskiaissunnuntaina 6.2.2005. Tilaisuudessa alustivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, arkkit. TkL Ari Lainevuo sekä Vuosaaren Aurinkolahden suunnittelussa mukana ollut toimitusjohtaja Antti Kangas. Yleisö osallistui vilkkaasti sekä alustusten herättämillä kysymyksillä, että loppuiltapäivästä 3 ryhmässä järjestettyihin ohjattuihin keskusteluihin, joissa pohdittiin Itä-Helsingin tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia asukkaiden näkökulmasta. Seminaarin järjestivät yhteistyössä HELKA ja Helsingin työväenopiston itäinen alueopisto.

”Kaupungista kotikaupungiksi” -seminaari järjestettiin tiistaina 8.2.2005
Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon kaupungin 8.2.05 järjestämässä seminaarissa KAUPUNGISTA KOTIKAUPUNGIKSI pohdittiin esittelytoimintaa ja opastavien aineistojen tuottamista muuttajien kotiutumisen edistämiseksi. Seminaarissa tutustuttiin kahdeksaan esimerkkiin eri puolilta Suomea ja kuultiin myös yleisistä muuttoliikkeeseen vaikuttavista trendeistä.
Seminaari liittyi Kotiseutuliiton pilottihankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää muuttajien kotiutumisen edistämistä paikallisten ”kotikaupunkipolkujen” avulla.
Mielenkiintoinen seminaarikooste löytyy Suomen Kotiseutuliiton kotisivuilta: http://www.suomenkotiseutuliitto.fi

 HELKAn PROJEKTIT LYHYESTI  

Kansalaiskanava-hanke

HELKAn Kansalaiskanava-hankkeen hanketiivistelmä on toimitettu kaupunkiohjelman johtoryhmälle, joka käsitteli hanketta 16.2. kokouksessaan. Hankkeen suunnitteluryhmä työstää parhaillaan kaupunkiohjelman toivomaa tarkennettua hankesuunnitelmaa. Mahdollinen hankkeelle myönnettävä Kaupunkiohjelman rahoitus selviää kevään 2005 kuluessa ja projekti käynnistetään heti rahoituspäätöksen saavuttua.
Kaupunginosien SWOT-analyysit ovat olleet tärkeä osa hankkeen konkreettista toimintaa. Tutkija Maija Sipilän kokoama SWOT-yhteenvetoraportti painetaan kevään 2005 kuluessa.

YKS2-projekti 

Mikko Virkamäen koordinoimassa YKS2-projektin ”safety” -ryhmät on koottu jo yhteensä 20 kaupunginosassa ja alkukartoituskyselyt on tehty. Kyselyjen tuloksia kootaan parhaillaan, ja myöhemmin keväällä alueryhmät kokoavat ympäristö- ja kommunikaatiosuunnitelmansa. Kesäkuulle 2005 on suunnitteilla verkostoseminaari, jossa kuullaan yhteenveto projektin tilanteesta ja jossa safety-ryhmien jäsenet voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kokemuksia. Kesäseminaarissa avataan myös uusi hakukierros, jossa kiinnostuneet uudet kaupunginosat voivat tulla mukaan. Lisätietoja saa projektikoordinaattori Mikko Virkamäeltä, puhelimitse 050-593 7282 tai sähköpostitse: mikko.virkamaki@kotikaupunki.inet.fi .

HELKAn muut projektit

”Aluefoorumi -projektissa” projektipäällikkö Jani Päivänen WSP LT Konsultit Oy:stä on työstänyt Aluefoorumimenetelmän perustamisreseptiä internettiin (HELKAn uuden julkaisujärjestelmän osasivustoksi. Sivusto avataan kevään 2005 aikana.

”Rakennukset kertovat”-projekti on käynnistynyt. Arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen kokoavat yleistajuista tyylihistoriallista ja kaupunkikuvaa esittelevää opetusaineistoa. Aineisto pyritään julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan HELKAn kotisivuilla tai painotuotteena (esim. kalvosarjana). Projektin on tarkoitus valmistua v:n 2005 elokuun loppuun mennessä.

 MUUT ILMOITUS- JA TIEDOTUSASIAT

Muistutus ”Vuoden kaupunginosa 2005”-ehdotusten jättämisestä

Vuonna 2005 ”Vuoden kaupunginosan” valinnassa pääpaino on toiminnassa uusien asukkaiden kotiuttamiseksi. Ilmoittakaa ystävällisesti ehdokkaanne perusteluineen 30. huhtikuuta, 2005 mennessä Suomen Kotiseutuliittoon
postitse: osoitteella Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki (kuoreen merkintä Vuoden kaupunginosa 2005)
faxilla: 09-61263250
tai sähköpostilla: suomenkotiseutuliitto@suomenkotiseutuliitto.fi 
Ehdotus voidaan toimittaa vapaamuotoisesti kirjoitettuna ja sitä voi elävöittää videoin, valokuvin, äänittein tai vaikkapa www-sivuin.
Vuoden kaupunginosa 2005 julkistetaan Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Lahdessa 10.6.2005.