Helkan jäsentiedote 4/2009 9.11.2009

HELKAN JÄSENTIEDOTE 4/2009 9.11.2009

HALLITUKSELTA

Marraskuu pimeine aamuineen ja iltoineen on jälleen saapunut. Pimeyden voi pitää loitolla osallistumalla loppuvuoden koulutuksiin ja tapahtumiin (ks. kohta TULEVIA TAPAHTUMIA) tai muistelemalla menneiden tapahtumien tunnelmia (ks. kohta MENNEITÄ TAPAHTUMIA). Syystalvi tuo tullessaan myös Helkan vuosikokouksen, joka järjestetään järjestetään tiistaina marraskuun 24. päivä Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa (Kampin metroaseman vieressä). (Ks. kohta KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN.)

Helkan jäsenmaksuja on vielä rästissä 26 jäsenyhdistyksellä. Oheisena liitteenä tarkistuslista, josta ilmenevät maksujen suuruudet, Helkan tilinumero ja yhdistyskohtaiset viitenumerot. Jos huomaatte jäsenmaksunne olevan vielä maksamatta, välittäkää tiedot viipymättä taloudenhoitajillenne! Huomioikaa myös viime syyskokouksessa tehdyt pienet korotukset kaikissa jäsenmaksuluokissa (n. 5 euroa). Muistakaa myös lisätä jäsenmaksuun tässä vaiheessa vuotta maksavilta perittävä viiden euron rästimaksu!

Helkan hallitus kokoontuu tänä vuonna vielä tiistaina 8.12.09. Jos toivotte hallituksen käsittelevän jotakin asiaa tai teemaa vielä tämän vuoden puolella, ottakaa yhteyttä Helkan toimistoon (p. 09-641 045 tai sp. helka[at]helka.net) viimeistään viikkoa ennen kokousta.

KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN TIISTAINA 24.11.2009 klo 18.00

Helkan jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 24. marraskuuta 2009, klo 18.00 Helsingin Energian Sähkötalon auditorioon Kampissa (ks. tarkemmat tulo-ohjeet edempänä).

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00 ja alustukset n. klo 17.15. Alustukset aloittaa Helsingin Energian Kaukolämmön lyhyt ajankohtaisinfo. Toisena alustuksena kuullaan Susa Nokelaista (kaupungin tapahtumayksiköstä) ja Marja Piimiestä (lähiöprojektista), jotka kertovat Helsingin kaupungin toiveista saada Helsinki-päivään alueellisia tapahtumia, sekä näiden tapahtumien tukimahdollisuuksista. Kolmantena ohjelmassa Helka palkitsee kunniakirjoin vuoden viestintäteon – Hakamäentien perusparannushankkeen hyvin hoidetun asukastiedotuksen (kunniakirjat luovutetaan projektipäällikkö Jukka Hietaniemelle ja Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:lle). Vielä ennen virallisia kokousasioita Helkan viestintävastaava Päivi Savolainen kertoo lyhyesti Helkan hallituksen suosituksesta nimetä kaikille jäsenyhdistyksille tiedottaja vuoden 2010 kuluessa.

Viralliset syyskokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen. Jokaisella Helkan jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja (joka toimitetaan sähköpostin omaaville puheenjohtajille sähköisesti ja muille kirjeitse).

Hallituksesta ovat erovuorossa tänä syksynä eteläistä, läntistä ja keskistä suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Valittavien varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet. Syyskokouksen 2009 esityslista sekä luonnos toimintasuunnitelmasta 2010 löytyvät oheisistä linkeistä. Helkan talousarvioluonnos 2010 sekä valtakirja kokousedustajaa varten lähetetään jäsenyhdistyksille kokouskutsun sähköpostiviestin liitteinä.

Syyskokouksessa:

• valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
• valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
• käsitellään liiton sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat

Syyskokoukseen saapuneet jäsenyhdistysten edustajat saavat jälleen joulukukat kiitokseksi vapaaehtoispanoksestaan kaupunginosatyössä v. 2009. Syyskokous on myös erinomainen tilaisuus verkottua ja vaihtaa kuulumisia ja ideoita. Tervetuloa syyskokoukseen kaikki Helkan jäsenyhdistykset!

Syyskokouksen tulo-ohje: Tilaisuus järjestetään Helsingin Energian Sähkötalossa, aivan Kampin metroaseman vieressä. Sähkötaloon pääsee klo 17.00 alkaen Runeberginkadun puoleisesta sivuovesta (Runeberginkatu 1), jonka luona on opaste sekä Helsingin Energian edustaja päivystämässä. Myöhässä tuleville yhteystieto oven opasteessa (Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka vastaa vielä ennen klo 18.00, puh. 041 522 2071).

TULEVIA TAPAHTUMIA

Loppuvuoden yhdistystoiminnan kehittämisen koulutuksia:

JÄRJESTÖTYÖSSÄ JAKSAMINEN -seminaari 19.11. klo 12-16.45

Järjestö- tai yhdistystyöskentely voi olla erityisluonteensa vuoksi palkitsevaa ja innostavaa, mutta aika-ajoin myös vaativaa ja kaoottista. Se on tasapainottelua byrokratian, aatteen, rahoittajien ja erilailla sitoutuneiden toimijoiden välimaastossa. Vaativan työn tekeminen edellyttää eri toimijoiden hyvinvoinnista huolehtimista, mutta miten? Mitkä tekijät vaikuttavat jaksamiseen? Miten uupumista voi havaita tai vapaaehtoistoimijoiden jaksamista tukea? Miniseminaarin paikkana on Helsingin aikuisopisto, suuri luokkahuone (102), Töölöntullinkatu 8, Helsinki. Osallistumismaksu on 60€ ja ilmoittautumiset viimeistään tiistaihin 10.11. 2009 mennessä (ks. tiedot alempaa). Seminaari koostuu kolmesta asiantuntijaluennosta:
– Järjestötyön erityisluonne (pääsihteeri Aaro Harju, Kansalaisfoorumi ry)
– Järjestötyössä jaksamisen peruselementit (Sinikka Kaakkuriniemi, SMS)
– Kuinka tukea vapaaehtoistoimijoiden jaksamista? (Suvi-Tuuli Porkka, SMS)
jonka jälkeen on pienryhmätyöskentelyä ja yleistä keskustelua.

Seminaari on suunnattu etenkin järjestötyöntekijöille ja heidän esimiehilleen, mutta siihen ovat tervetulleita myös muut aiheesta kiinnostuneet. Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

KOKOUSTEKNIIKKA YHDISTYSLAISSA – Iltakurssi ti 8.12. klo 17-20

Koulutusillan kohderyhmä: yhdistysten puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja muutkin kokoustekniikan kehittämisestä kiinnostuneet. Sisältönä mm. kokoustekniikka ja siihen liittyvä yritysjuridinen osaaminen, lainmukainen koollekutsuminen, toimihenkilöt, puheenvuorot, esitysten ja päätösten tekeminen, äänestykset, eriävä mielipide sekä jääviys.
Paikkana: ViSiO, Ruoholahdenranta 1 E, Helsinki. Osallistumismaksu on 30€, ilmoittautumiset toivotaan viim. tiistaihin 24.11.2009 mennessä. Kouluttajana ViSiOn koulutusuunnittelija Ville Ylikahri.

Molempien kurssien ilmoittautumisen yhteystiedot: netti-ilmoittautumiset os. www.visili.fi; sähköposti-ilmoittautumiset os. visio[at]visili.fi; puh.ilmoittautumiset: 09-6129 120.

Osallistu YTV:n käyttäjälähtöistä joukkoliikennettä pohtivaan teematyöpajaan

YTV järjesti 1.10.09 ensimmäisen teematyöpajan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2011 (HLJ 2011) liittyen. Seuraavaksi YTV kutsuu kiinnostuneita HLJ 2011:n laadintaan liittyvään, käyttäjälähtöistä joukkoliikennettä käsittelevään teemapajaan. Ensimmäinen teemapaja koostuu kahdesta kokoontumisesta ja pidetään YTV:llä (os. Opastinsilta 6 A, Seutusali, pihatasossa) seuraavina ajankohtina:

1. kokoontuminen ke 25.11. klo 17-19, kahvitarjoilu alkaen klo 16.30
2. kokoontuminen ke 9.12. klo 17-19, kahvitarjoilu alkaen klo 16.30

Teemapajaan voi ilmoittautua täyttämällä oheisen kyselyn.

Ilmoittautumisten määräaika on torstaina 12.11.09. Teemapajaan mahtuu vain n. 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos teemapaja osoittautuu erittäin suosituksi, osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan vuorovaikutuksen toimivuuden säilyttämiseksi.

Lisätietoja: Mette Granberg, DI, liikennesuunnittelija
puh. 09 1561 447, gsm 040 821 1116, fax 09 1561 416,
sp: mette.granberg[at]ytv.fi, http://www.ytv.fi 

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Helkan kansainvälinen seminaari kokosi näkemyksiä paikallisesta yhteisöllisyydestä

Helkan järjestämä kansainvälinen Communication Creates Communities -seminaari kokosi yhteen Suomen, Ruotsin ja Riian asukastoimijoita sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Seminaarissa jaettiin kokemuksia paikallisen kommunikaation merkityksestä sekä siitä, miten paikallistoimijat voivat tukea toisiaan viestinnän avulla. Yli 100 henkeä oli paikalla kuulemassa esityksiä ja keskustelemassa mm. sosiaalisen median mahdollisuuksista ja paikallistason kumppanuuksista. Seminaarin esitykset löytyvät Helkan kotisivujen CADDIES-seminaariuutisen sisältä. Seminaarista reaaliaikaisesti kirjoitetut nettikommentit löytyvät osoitteesta: www.qaiku.com/channels/show/CommunicationCreatesCommunities.

Metropolian tiloissa ke 4.11. järjestetty seminaari kuuluu Helkan kansainväliseen CADDIES-projektiin: www.helka.net/caddies, www.caddiesproject.eu. Paikallisia kokemuksia kommunikaatiosta ja viestinnästä vertailtiin kansainvälisesti asukastoimijoiden jakaessa kokemuksiaan Suomen, Ruotsin ja Latvian paikallisista käytännöistä. Lisätietoa seminaarista ja CADDIES-projektista: Projektipäällikkö Anna Kanervo, Helka ry, p. 09 641 045, sp. anna.kanervo[at]helka.net.

Helkan puheenjohtajapalaverissa katseltiin kaupunginosia uusin silmin

Helkan puheenjohtajapalaveri järjestettiin jälleen merellisessä tunnelmassa Ravintola Seurasaaressa ti 8.9. klo 17.30-20.00. Paikalle oli saapunut n. 40 Helkan jäsenyhdistysten edustajaa. Tilaisuus alkoi Ravintola Seurasaaren Juha Rantasen kertoessa ravintolan vaiheista ja historiasta. Tämän jälkeen osallistujat nauttivat kalakeiton ja pullakahvit vapaan seurustelun merkeissä. Tilaisuuden lopuksi osallistujat tarkastelivat omaa aluettaan Hullunkuriset perheet -pelikorttien avulla vedetyssä työpajaosiossa. Tulevaisuutta visioitiin tällä kertaa pelikortin hahmon näkökulmasta. Ilta sujui leppoisissa merkeissä antaen mahdollisesti kaupunginosien asiantuntijoille uusia näkökulmia alueensa tarkastelemiseen. Helka kiittää kaikkia osallistujia mukavasta tapaamisesta!

MUITA TIEDOTUSASIOITA

Tärkeää tietoa vuoden 2010 Teosto-maksuista! (kaupunginosatapahtumat)

Helkalla on ollut jatkuva yhteissopimus Teoston kanssa kaupunginosayhdistysten tapahtumissa esitettävästä musiikista. Sopimuksen mukaan Helka on maksanut jäsenyhdistystensä puolesta vuotuisen yhteissumman Teostolle, mikä on kattanut pääsääntöisesti kaikki kaupunginosatapahtumissa esitettävän musiikin Teostokorvaukset. Teosto on kuitenkin hiljattain irtisanonut Helkan yhteissopimuksen – sopimus lakkaa vuoden 2010 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kaupunginosayhdistykset joutuvat vuoden 2010 alusta lähtien tekemään itse omat Teosto-ilmoituksensa suoraan Teosto r.y.:lle sähköisellä lomakkeella netin kautta. Yhdistykset joutuvat siten myös maksamaan vuoden 2010 tilaisuuksissaan esitettävän musiikin Teosto-maksut itse. Teoston lupasivu löytyy osoitteesta: http://www.teosto.fi/fi/luvat.html.

Puhelinneuvottelussa Teosto ilmoitti irtisanomisen perusteluksi, että muuallakaan Suomessa ei tällaisia yhteissopimuksia ole ja että Helkan sopimus on asettanut yhdistykset eriarvoiseen asemaan. Taloustilanteen kiristyminenkin saattaa vaikuttaa asiassa. Helka on asiasta erittäin pahoillaan ja jatkaa vielä neuvotteluja Teoston kanssa jonkinlaisen yhteisen ratkaisun löytämiseksi asiassa.

Kaikkien Helsinki -kysely kokosi helsinkiläisten mielipiteitä asunnottomuuden ratkaisuista

Helka keräsi syyskuussa Kaikkien Helsinki -kyselyn, avulla helsinkiläisten mielipiteitä asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta sekä kokosi toiveita erityisasumisen sijoittamisesta eri kaupunginosiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 261 helsinkiläistä. Vastaajien suhtautuminen asuntoloihin ja tuetun asumisen yksikköihin oli pääosin myönteistä. Vanhainkodin, opiskelija-asuntolan tai kehitysvammaisten asuntolan olivat valmiita hyväksymään kaupunginosaansa lähes kaikki vastaajat. Päihdeongelmaisten asuntolan hyväksyi harvempi, mutta sekin oli noin joka toisen mielestä tervetullut alueelle. Kaiken kaikkiaan vastaajat, jotka tunsivat asuntoloiden nykyisiä tai entisiä asukkaita, suhtautuivat kyseisiin asuntoloihin myönteisemmin kuin vastaajat, jotka eivät tunteneet asukkaita.

Katso yhteenveto kyselyn vastauksista Kaikkien Helsinki –infosivulta osoitteesta www.helka.net/kaikkienhelsinki. Infosivulle on koottu tietoa asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta. Kaikkien Helsinki -kokonaisuus on vastaus Helkalle vuodeksi 2009 annettuun Hiertävä kivi -asunnottomuushaasteeseen. Helka luovutti Hiertävän kiven eteenpäin lauantai-iltana 17.10. Asunnottomien yö -tapahtumassa Hakaniemen torilla. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Lisätietoa Kaikkien Helsinki -kokonaisuudesta: Viestintävastaava Päivi Savolainen, Helka ry, puh. (09) 641 045, paivi.savolainen[at]helka.net.

Jokaisen Oma Ympäristö (JOY) – Kulttuuriympäristökampanja 2010 sai omat nettisivut

JOY-kampanjasivujen tavoitteena on esitellä JOY-kampanjaa ja sen tavoitteita. Kampanja ja sen tueksi koottu sivusto kokoavat yhteen eri kansalaisjärjestöjen kampanjan merkeissä toteuttamia tapahtumia, toimintoja, hankkeita tai koulutuksia vuoden 2010 aikana. Mukaan ilmoittautuneet yhteisöt voivat tiedottaa sivustolla omista kulttuuriympäristöön liittyvistä hankkeistaan ja tapahtumistaan. Sivujen osoite on www.joy2010.fi

JOY-kampanja on kansalaisjärjestöjen yhteinen ponnistus, jonka tavoitteena on nostaa kulttuuriympäristön arvostus samalle tasolle luonnonympäristön arvostuksen kanssa. Samalla pyritään parantamaan kulttuuriympäristöä vaalivien järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä. Kampanjaa koordinoi Suomen Kotiseutuliitto. Tavoitteena on muodostaa kansalaisjärjestöjen toimintaverkosto, jossa on mukana satoja tuhansia ihmisiä. Tällä hetkellä kampanjassa on mukana 48 liittoa ja järjestöä.

Lisätietoja saa Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalolta, puh. 050 590 2210, lassi.saressalo[at]kotiseutuliitto.fi tai liiton viestintäsuunnittelija Tuija Tervolta, puh. 09 612 63227, tuija.tervo[at]kotiseutuliitto.fi, www.joy2010.fi.

Kaupungin uusi liukkausvaroituspalvelu toimii tekstarilla

Helsingin kaupungin rakennusvirasto lähettää tulevana talvena varoituksia liukkaista jalankulkukeleistä tekstiviestillä. Varoitusjärjestelmää kokeiltiin viime talvena Lauttasaaressa ja Etu-Töölössä. Tulevana talvena kokeilu laajennetaan koskemaan koko Helsinkiä. Viime vuonna palveluun liittyneet tuhatkunta helsinkiläistä ovat automaattisesti mukana tulevanakin talvena. Kokeilun budjetti on mitoitettu noin kolmelle tuhannelle varoitettavalle. Kun katujen talvihoidon päivystäjä havaitsee jalkakäytävien muuttuneen vaarallisen liukkaiksi, hän lähettää varoituksen tekstiviestillä, joka välittyy kaikille varoituspalveluun liittyneille kaupunkilaisille. Palvelu on maksuton. Liukkaudesta varoitetaan vain tosi tarpeeseen eli silloin, kun jalkakäytävät muuttuvat selkeästi aiempaa liukkaammiksi.

Palveluun voi liittyä lähettämällä tekstiviestin sen mukaan, mihin kellonaikaan sen haluaa aamulla omaan puhelimeensa. Lähetä numeroon 16130 jokin oheisista suluissa olevista tekstiviesteistä sen mukaan, haluatko varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta kännykkääsi klo 06.00 (varoitus helsinki 6), klo 07.00 (varoitus helsinki 7), klo 08.00 (varoitus helsinki 8) vai heti, kun varoitus annetaan (varoitus helsinki heti). Huom. viikonloppuisin varoitus välitetään tuntia myöhemmin.

Tarkemmat ohjeet löytyvät rakennusviraston verkkosivuilta www.hkr.hel.fi/katu.
Lisätiedot: tekstiviestikokeilu – toimistopäällikkö Pekka Isoniemi, rakennusvirasto, puh. (09) 310 38414,
www.hkr.hel.fi/katu, www.sva.putteri.fi.

Jalkakäytävien talvihoito on Helsingin kantakaupungissa taloyhtiöiden vastuulla. Kaupunki huolehtii jalkakäytävien hoidosta esikaupunkialueilla sekä Etu-Töölössä. Kaupungin hoitamilla alueilla tavoitteena on, että kaikki yön aikana liukkaiksi muuttuneet jalkakäytävät on saatu hiekoitetuksi pääkaduilla kello 7:ään ja asuntokaduilla kello 10 mennessä.

Toivotaanko kaupunginosiin elokuvakerhoja?

Muutama vuosikymmen sitten oli tavallista jakaa elokuvakokemuksia muiden leffoista kiinnostuneiden kanssa elokuvakerhoissa. Elokuvateattereiden ja esitettävien elokuvien määrän lisäännyttyä pääkaupunkiseudulla ovat perinteiset elokuvakerhot omine tapoineen hävinneet lähes kokonaan.

Olisiko elokuvakerhoille jälleen tilausta filmien valtaisan tarjonnan keskellä? Elokuvakerhon tai -piirin perusidea on pelkkää katselua paljon laajempi. Niissä keskitytään tiettyihin teemoihin esim. elokuvalajin/-tyylin, ohjaajan tai aikakauden mukaan tai paneudutaan asiantuntijoiden avustuksella filmien taustoihin ja syntyyn. Kerhoissa myös keskustellaan elokuvan herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista. Elokuvat avaavat näkökulmia oman aikamme kulttuuriin.

Tulevana syksynä aloittaa Helsingin lukiolaisille suunnattu elokuvakerho Bio Rexissä. Helsingin kulttuurikeskus ja Helka haluavat tietää, olisiko myös muiden kaupunkilaisten keskuudessa halukkuutta paikallisen elokuvakerhon tai -kerhojen pyörittämiseen. Mikäli intoa löytyy, on toimintaan luvassa Helsingin kulttuurikeskukselta tukea. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Helsingin kulttuurikeskuksen Ari Tolvaseen: ari.tolvanen[at]hel.fi p. 09 310 37008, gsm 0400 876 433.

Helsingin kaupunki järjestää edelleen ylipormestarin asukasiltoja pyynnöstä

Helsingin kaupunki järjestää ylipormestarin asukasiltoja kaupunginosayhdistysten pyynnöstä. Asukasiltoja järjestetään n. 4 kertaa vuodessa eri Helsingin kaupunginosissa (yleensä koulujen tiloissa, koska osallistujia on useimmiten satoja). Ylipormestari Jussi Pajunen isännöi ja juontaa illan. Kaikista asukkaille tärkeistä virastoista ovat paikalla johtavat viranhaltijat vastailemassa kysymyksiin. Asukasiltojen kutsut lähetetään kaupungin toimesta kaikille kaupunginosan asukkaille kotiin. Kaupunginosayhdistykset voivat tiedustella mahdollisuutta järjestää Ylipormestarin asukasilta omalla alueellaan kaupungin hallintokeskuksen viestinnästä, Tapio Karilta p. 040 844 6015.

4V-hankkeen tutkimus asukkaiden yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen toteutumisen mahdollisuuksista kaupunginosissa

4V-hanke (Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin) kehittää mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. Hanke toimii Helsingissä Mellunkylän, Herttoniemen ja Roihuvuoren (ja Espoossa Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan sekä Vantaalla Korson ja Länsimäen) kaupunginosissa. Helkan edustaja (toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka) on osallistunut hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Hanke on teettänyt tutkimuksen hankkeen aihepiirin nykytilanteesta. Asukasaktiivit näkevät merkittävimpinä esteinä yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen toteutumiselle kaupunginosissa asukkaiden välinpitämättömät asenteet ja osallistumattomuuden. Tapahtumiin ja kaupunginosatoimintaan on tutkimuksen mukaan vaikea saada osallistujia ja uutta verta. Toisena tärkeänä esteenä pidetään vaikutusmahdollisuuksien puutetta ja kaupungin virkamiesten kielteisiä asenteita asukkaiden parannusehdotuksia kohtaan. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

4V-hanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy. Hanke on EU-rahoitteinen ja päättyy 2011.

Uutta Helsinkiä -sivusto kokoaa yhteen tietoa Helsingin uusista alueista

Helsingin kaupunki on avannut nettisivuston www.uuttahelsinkia.fi, josta löytyy tietoa rakenteilla olevista Helsingin uusista kaupunginosista. Sivuston ideana on ”yhden luukun” periaate ja kokonaiskuvan luominen kustakin alueesta. Alueita tarkastellaan suunnittelusta toteutukseen. Sivustolta löytyy esim. Kruunuvuorenrannan projektinjohtajan videoblogi, Kalasataman kasvusta kertoo sarjakuvahahmo Masa Takala.

Alueiden määrä sivustolla lisääntyy jatkossa ja myös ruotsin- ja englanninkielisiä sivuja ollaan laatimassa. Vuoden- ja vuorokaudenaikojen vaihtelua voi seurata Jätkäsaaren webkamerasta. Nopean yleiskuvan saa myös aikajanoilta, joihin on koottu kohteiden tärkeät tapahtumat. Kaupungin virastojen tuottamat uutiset tulevat sivuille alueittain. Uutiset myös arkistoituvat ja niiden jakelu mahdollistuu kunkin uutisen alta helpolla share-toiminnolla.

Lisätietoja: Sirpa Jyrkänne, viestintäpäällikkö, Talous- ja suunnittelukeskus, puh. (09) 310 64541, 040 334 7054 sekä Mari-Anne Aronen, tiedottaja, Talous- ja suunnittelukeskus, puh. (09) 310 37058, 050 329 3909.

Helsingin historialliset kartat löytyvät verkosta

Helsingin kaupunginarkisto on avannut kaikkien katsottavaksi karttarekisterin, jossa on noin 2000 karttaa vuodesta 1639 aina 1960-luvulle asti. Kiinnostavia kohteita voi hakea esim. vuosiluvun tai kaupunginosan mukaan. Siitä löytyvät sekä toteutuneet että toteutumattomat suunnitelmat. Karttarekisteri löytyy kaupunginarkiston kotisivuilta.

Verkkoon viedyn kartan voi tulostaa, mutta tiedostojen resoluutio on lähinnä katseluun sopiva. Tarvittaessa paremman kopion voi tilata kaupunginarkistosta. Rekisteri sisältää Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston ja kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kartat, jotka on siirretty kaupunginarkistoon. Lisätiedot karttarekisteristä: Panu Haavisto, puh. 09 310 43574, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[at]hel.fi.

Helsingin esikaupungit laajasti esillä ksv:n Laituri-tilassa

”Esikaupungeissa tapahtuu!” -näyttely on avautunut Laiturilla, entisellä linja-autoasemalla Kampissa (http://laituri.hel.fi/). Vuoden loppuun saakka avoinna oleva näyttelykokonaisuus esittelee valokuvin, videoin ja diaesityksin 26 kaupunginosan nykypäivää Vuosaaresta Munkkiniemeen. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös Esikaupungeissa tapahtuu! Opas sille, joka retkeilee kaupungeissa -opaskirja samaisiin kaupunginosiin. Opas ilmestyy myös ruotsiksi ja englanniksi. Oppaan hinta on 7,50 euroa (sis. 8% alv). Teosta on saatavana Laiturilta ja kirjastoista. Näyttelyn aikana järjestetään oheistapahtumia Laiturilla sekä esillä olevissa kaupunginosissa. Oheistapahtumat löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/lahioprojekti. Lisätietoja: lähiöprojektin projektipäällikkö Marja Piimies, puh. 040 334 2200 sekä lähiöprojektin tiedottaja Tiina Nuto, puh. 040 334 9093, www.hel.fi/lahioprojekti.

Energiatehokas Helsinki-sivusto opastaa energiansäästöön

Helsingin rakennusvalvontaviraston nettisivuille on avattu Energiatehokas Helsinki –niminen sivusto (www.hel.fi/energiatehokas), jolle on koottu asumiseen ja rakentamiseen liittyvää energiansäästötietoa. Sivuston näkökulma on kuntalaisen, joka haluaa omalta osaltaan vaikuttaa käyttämänsä energian määrään ja laatuun. Myös asumisen ja rakentamisen ammattilaiset saavat sivustolta paljon hyödyllistä tietoa. Sivusto täydentyy jatkuvasti annetun palautteen perusteella. Lisätiedot: Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva, p. (09) 310 26421 sekä tiedottaja Mirka Saarholma p. (09) 310 26413. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]hel.fi.