Helkan jäsentiedote 5/2005

Jäsentiedote 5/2005   14.11.2005

HALLITUKSELTA

Alkava pimeä vuodenaika kuhisee järjestöaktiviteettejä. Helkassakin vuoden viimeiset tapahtumat lähenevät vauhdilla. Tiistaina marraskuun 29. päivä järjestetään Helkan syyskokous ja lauantaina joulukuun 3. päivänä Kotiseutuliiton kanssa yhteistyössä rakennuslakikoulutuksen jatkoiltapäivä. Lisää niistä edempänä. Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri Suomenlinnassa syyskuun alussa toi yhteen kolmisenkymmentä jäsenaktiivia. Uusi Helka-esite ja SWOT-raportti tekivät tilaisuudessa kauppansa ja Helkan jäsenkampanjan ideointi pääsi hyvään alkuun.

Helkan hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 15.11. ja tarpeen mukaan vielä kerran joulukuussa. Jäsenmaksunsa on jostain syystä unohtanut maksaa vielä seuraava joukko yhdistyksiä (katso oheinen Jäsenmaksujen tarkistuslista). Kiitämme etukäteen asian ripeästä kuntoon hoitamisesta!

KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN TIISTAINA 29.11.2005, klo 17.00

HELKAn jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 29. marraskuuta 2005, klo 17.00 Helsingin kaupungin talvipuutarhan alueella sijaitsevaan Villa Jyränköön, Hammarskjöldinkatu 1 (katso oheinen karttaliite: Villa Jyränkö ).

(kuva: Villa Jyränkö, http://www.palmia.fi/page.aspx?SectionId=17&ItemId=43)

Uuden  käytännön mukaan Helkan vuosikokoukset järjestetään rakennusviraston tarjoamassa vaihtuvassa tilassa viraston toimialaan kuuluvassa rakennuksessa tai laitoksessa. Kevätkokouksessa 2005 tutustuimme HKR:n konepajaan Toukolassa, ja nyt marraskuussa pääsemme kurkistamaan talvipuutarhan kasvihuonetoimintaan ja vasta remontoituun kauniiseen jugend-huvilaan alueella.

Huom! TUTUSTUMISKIERROS alkaa jo klo 16.00 (lähtö Villa Jyrängön edestä), josta palaamme kierroksen jälkeen Villa Jyränköön, jossa syyskokous pidetään. KAHVITUS alkaa n. klo 16.30. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet tutustumaan HKR:n puutarhatoimintaan sekä tapaamaan tuttuja ja uusia kasvoja vuosikokoukseemme!

Vuosikokouksessa jokaisella HELKAn jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja. Syyskokouksessa: 
•  valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
•  valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
•  käsitellään liiton sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Hallituksesta ovat erovuorossa tänä syksynä asiantuntijajäsen sekä eteläistä, keskistä ja läntistä suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Valittavien varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet. Oheisien linkkien alta löytyvät kokousasiakirjat: Syyskokouksen 2005 esityslista (word-tiedostona) ja Helkan toimintasuunnitelma 2006 (luonnos word-tiedostona).

Klo 16.30 alkavan kahvituksen aikana toimistopäällikkö Ari Kettunen rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta kertoo katujen kunnossapidon uusista periaatteista, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu virallisilla vuosikokousasioilla (n. klo 17.00).

TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA 

LOPPUVUODEN KOULUTUKSET

Tervetuloa Rakennuslakikoulutus-iltapäivään lauantaina 3.12.2005 !

Helka järjestää yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa koulutuksen maankäyttö- ja rakennuslaista kohdennettuna erityisesti kaavoituksen ja suunnitteluun osallistumisen käytännön ongelmiin. Koulutus on jatkoa v. 2004 järjestetylle tilaisuudelle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia erilaisissa kaava- ja muissakin osallistumista edellyttävissä suunnitteluhankkeissa oman yhdistyksensä resurssihenkilönä, sekä lain sallimissa vuorovaikutustilanteissa vaativina asiakkaina.

Koulutustilaisuus järjestetään lauantaina 3.12.2005, klo 12.30-17.00 Helsingin keskustassa sijaitsevan Hotel Arthurin auditoriossa; osoitteessa Vuorikatu 19. Kartta löytyy linkistä http://www.hotelarthur.fi/suomi/yhteys.htm . 
Oheisen linkin alta löytyy tarkempi Rakennuslakikoulutuksen ohjelma .
 
Koulutuksen pituus on n. 4,5 tuntia ja kouluttajana toimii Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Heikki Kukkonen. Koulutustilaisuus kahvitarjoiluineen sekä siellä jaettava aineisto ovat maksuttomia.

Koulutukseen ilmoittautumiset suoraan Suomen Kotiseutuliittoon, joko sähköpostilla satu.aallonpaa@suomenkotiseutuliitto.fi , kirjeitse (Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki) tai puhelimitse (09-612 6320), viimeistään maanantaihin 28.11.2005 mennessä.
Ympäristöministeriö tukee koulutuksen toteutusta. Koulutuksen kumppaneita ovat myös Suomen Omakotiliitto ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Helkan Puheenjohtaja-palaveri pidettiin Suomenlinnassa 1.9.2005

Helkan vuotuisen merellisen puheenjohtajapalaverin alkuun oli järjestetty Suomenlinnan kiertokävely, jonka kuluessa Helkan asiantuntijajäsen Martti Helminen selosti Suomenlinnan rakentamis- ja kulttuurihistorian jännittäviä vaiheita. Klo 18.00 Puheenjohtaja Aija Staffans ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasivat varsinaisen puheenjohtajapalaverin Café Chapmanin tunnelmallisessa piharakennuksessa.

Tapaamisen alussa Magdalena af Hällström esitteli Suomenlinnassa toimivat Ehrensvärd- ja Suomenlinna-Seurat. Seuraavaksi kuultiin Helsingin rakennusviraston veneyksikön Ove Dahlbomia, joka kertoi rantojen puhtaanapidosta sekä saariston luonnonsuojelusta ja jätehuollosta. Paikallaolijat pitivät yksikön työtä äärimmäisen tärkeänä kaikille helsinkiläisille ja antoivat täyden kannatuksensa veneyksikön toiminnan jatkamiselle entisellään.

Välillä nautittiin lohikeittoa ja pullakahvit ja ilta jatkui tiiviinä lähes puoli yhdeksään saakka. Sen aikana ehdittiin vapaan seurustelun lomassa pitää vielä pienet tuumatalkoot Helkan uunituoreen esitteen väliin ideoidun jäsenyhdistysten oman tiedotteen sekä Helkan jäsenkampanja-idean tiimoilta. Ilta oli kaikin puolin oikein onnistunut. Paikalla olleet jäsenyhdistykset saivat kotiinviemisiksi 100 kpl uutta Helka-esitettä, sekä kesän aikana valmistuneen kaupunginosien SWOT:eista kootun raportin.

Aluefoorumi-menetelmän esittelyilta järjestettiin 14.9.2005

Syyskuun puolivälissä tutustuttiin alueelliseen vuorovaikutusmenetelmään: ”aluefoorumiin”. Aluefoorumi-menetelmän asiantuntijat Jani Päivänen ja Hannu Kurki esittelivät menetelmää kiinnostuneille asukasaktiiveille ja asiantuntijoille Helkan toimistotilassa järjestetyssä parituntisessa koulutusillassa. Lisätietoa aluefoorumitoiminnasta löytyy Helkan Aluefoorumiprojektin puitteissa luodusta nettisivustosta osoitteesta: www.kaupunginosat.net/aluefoorumit
Tällä hetkellä aluefoorumitoimintaa on jo ainakin Maunulassa, Haagassa, Kruununhaassa sekä Merirastilassa.


HELKAN PROJEKTIT 

KANSALAISKANAVA-projekti käynnistyi!

Helkan koordinoima Kansalaiskanava-hanke käynnistyi vihdoin marraskuussa 2005. Hankkeelle on valittu projektipäällikkö, sekä johto- ja ohjausryhmät. Alkuvuodesta 2006 järjestetään projektin käynnistysseminaari, jossa esitellään mm. hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä koordinoidusta vuorovaikutuksesta ja paikallisesta ja seudullisesta kehittämistyöstä. Kansalaiskanavan tavoitteena on kehittää kunta- ja sektorirajat ylittävä vuorovaikutuksen toimintamalli pääkaupunkiseudun kansalaisten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään paikallista tietoa ja esitetään konkreettisia kehitysideoita erityisesti kunnan rajat ylittävään yhteistyöhön kaupunginosatasolla (projektin pilottialueella). Hankkeessa myös kehitetään vuorovaikutuksen arviointia seutudemokratian tueksi.

Kansalaiskanava toteutetaan osana pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaa kaudella 2005-2007. Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat pääkaupunkiseudun kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, asukasjärjestöt ja niiden keskusjärjestöt sekä mm. Suomen Kuntaliitto ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Hankkeen aikana luodaan edellytykset sille, että vuorovaikutuksen toimintamalli ja uudet yhteistyökäytännöt voivat jäädä elämään hankkeen päätyttyä. Lisätietoja projektipäällikkö Maija Sipilältä, p. 040-754 2857 (tai toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukalta Helkan toimistosta: helka@helka.net ).

YKS2-projekti

Vuoden 2004 syksyllä käynnistynyt YKS2-projekti on herättänyt laajaa kiinnostusta jäsenkentässä ja kaupungin hallinnossa. Safety-toimintamallia on levitetty v:n 2005 aikana aktiivisesti kiinnostuksesnsa ilmaisseille kotialueille. Safety-ryhmiä toimii jo 23 kotialueella ja ensi vuonna kokonaismäärä on tavoitteena nostaa 40:een.

YKS-toimintaan ja Safety-toimintamallin kehittämiseen liittyy vuoden 2006 aikana valmisteltava SHARE-projekti (Safe Home AREa with SHAREd responsibility). Siinä Helka koordinoi kansainvälisen EU-hakemuksen valmistelua Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Varsinainen EU-hanke olisi Helsingin kaupungin hallinnoima ja kestäisi kaksi vuotta (2006 – 2008). Helkan rooli hankkeessa olisi asukastoiminnan organisoimisen ja viestinnän asiantuntijana toimiminen.
Lisätietoja YKS-toiminnasta projektikoordinaattori Mikko Virkamäeltä, p. 050-593 7282 tai mikko-virkamaki@kotikaupunki.inet.fi .

Helkan muut projektit

WSP LT Konsultit Oy:n Jani Päivänen on koostanut Aluefoorumi-menetelmää esittelevää nettisivuston, johon voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.kaupunginosat.net/aluefoorumit  Sivustoa on tarkoitus laajentaa ja monipuolistaa anottavan lisärahoituksen turvin.

Helkan ”Rakennukset kertovat”-projekti jatkuu vuoden 2006 puolelle. Projektissa on koottu ja toimitettu tyylihistoriallinen ja kaupunkikuvaa esittelevä yleistajuinen opetusaineisto. Sen ovat koonneet ja toimittaneet arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen. Aineistosta toimitetaan vuoden 2006 aikana sähköinen versio Helkan nettisivuille sekä mahdollisesti myös painettu julkaisu, jos anottu jatkorahoitus toteutuu. Rakennustietosäätiö on myöntänyt Helkalle marraskuussa 2005 stipendin aineiston jatkotyöstämiseen!


KOTIKATU-koulutus jatkuu

Kotikadun uuden julkaisujärjestelmän koulutukset jatkuvat pienen tauon jälkeen. Koulutuksista ja kotikatu-tuesta saa tietoa Helkan kotikatuvastaava Nina Kalkilta, HELKAn toimistolta p. 641 045 tai sähköpostitse nina.kalk@helka.net . Koulutuksista välitetään tietoa myös Helkan kotisivuilla: www.helka.net