Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun 3/2012

Helsingin seudun liikenne HSL

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja ja kyselyjä sekä asukkailta että kaupunginosayhdistyksiltä HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemiseen liittyvästä tiedottamisesta ja ajankohdasta.

Kuulemismenettelyä, jota itse suunnitteluprosessin vaiheissa on käytetty suunnitelman käsittelyyn ja päätöksentekoon liittyen voidaan pitää asianmukaisena. Tällä kertaa ei kuitenkaan kuulemisen ajoitusta vuoden vaihteeseen ja asukkaiden loma-ajan ja juhlapyhien viettoon voida pitää mitenkään onnistuneena. Helka on saanut palautetta myös asian tiedottamisen näkymättömyydestä, ikään kuin asiasta ei olisi haluttukaan palautetta. Myös kuulemisajan jatkaminen on jäänyt suurelta osin asukkailta tiedostamatta.

Palautteena on myös saatu asukkailta tietää, että suunnitelman nettiasiakirjojen avaamisessa on ollut osittain ongelmia, joten asiaan tutustuminen ja kommentointi ovat olleet oleellisen vaikeita.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toivoo jatkossa näkyvämpää ja tarkemmin kohdennettua tiedottamista asukkaille ja kaupunginosayhdistyksille heidän alueensa viihtyvyyteen ja saavutettavuuteen vaikuttavista tulevista suunnitelmista. Kuulemismenettelyjä ei myöskään jatkossa tulisi ajoittaa yleisten loma-aikojen tai juhlapyhien yhteyteen.

Haluamme vielä mainita hyvänä esimerkkinä asukkaiden näkemyksiä huomioonottavasta tavasta suunnitella linjauudistuksia Jouko-linjan uudelleen suunnittelun yhteydessä toteutetun vuorovaikutteisen prosessin. Hyvin toteutettu vuorovaikutus vähentää myös erittäin todennäköisesti suunnitelmista annettua kielteistä palautetta.

Helsingissä 15. maaliskuuta, 2012

Aija Staffans                                              Pirjo Tulikukka puheenjohtaja                                           toiminnanjohtaja