Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Helsingistä Euroopan vehrein pääkaupunki – Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka kannattaa aloitetta Kansallisesta kaupunkipuistosta Helsinkiin. Helka on seurannut KKPH!-liikkeen ja -verkoston toimintaa sen käynnistymisestä lähtien ja osallistunut matkan varrella järjestettyihin seminaareihin ja työpajoihin. Helka yhtyi kaupunkipuistoselvityksen laatimista esittävään lausuntoon ja kymmenet Helkan jäsenjärjestöt ovat kannattaneet selvitystyön aloittamista.

Viher-, virkistys- ja kulttuuriympäristöt kaupungissa ovat asumisviihtyisyyden kovaa ydintä. Niiden riittävä määrä on kaikille kaupunkilaisille elintärkeää. Niillä on keskeinen arvo myös kaupunginosien viihtyisyyttä, asuttavuutta ja elettävyyttä turvaavassa ja kehittävässä kaupunginosayhdistystoiminnassa.

Kansallisia kaupunkipuistoja on perustettu tähän mennessä Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon, Turkuun, Kotkaan, Forssaan ja Porvooseen. Puistot ovat unohtumaton elämys ja moninaisuudessaan jatkuva ihastelun kohde kesäkaupunkituristille ja henkireikä asukkaille.

Alati kasvavassa kaupungissa on tarvetta yhtenäisille viheralueille. Vanhojen kulttuuriympäristöjen ja arvokkaiden rakennusten ja maisemien vaaliminen on tärkeää sekä kaupunkikuvallisesti että yleisen viihtyvyyden kannalta. Niistä kannattaa pitää kiinni. Historiaton kaupunki ei ole vetovoimainen eikä kiinnostava.

Helsingin uusi osallisuusmalli on ollut suuri ja erittäin tervetullut uudistus kaikille kaupunginosatoiminnassa aktiivisesti mukana oleville. On merkittävää, että KKPH- aloite pääsi osallisuuspilotiksi ja valmistelua on tehty vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten kanssa.

Kaupunki muuttuu ja kehittyy. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin olkoon osa tätä rohkeaa muutosta!

Kansallinen kaupunkipuisto lyhyesti

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Hakemuksen tekee kaupunki, ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö.
Lisätietoja aloitteesta Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin  https://kaupunkipuisto.fi/

Helsingissä, 16.10.2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes  
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja