Helkan kevätkokous 2013

Aika: Tiistai 26. maaliskuuta 2013, kello 18.10 – 18.40

Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (17 henkilöä), sekä muut osanottajat (9 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1. § Kokouksen avaus

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallio-Seuran puheenjohtaja Raimo Nenonen ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Mikko Virkamäki Pitäjänmäki-seurasta.

3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 13.3.2013 (jäsentiedote 1/2013). Kokoukseen osallistui 17 virallista kokousedustajaa sekä henkilöitä Helkan hallituksesta ja toimiston henkilökunnasta. (Osanottajalista ja valtakirjat, liitekokonaisuus nro 1)

4. § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 ja todettiin toiminnantarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite nro 3.

6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite nro 4.

7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2013 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite nro 5.

8. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Raimo Nenonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raimo Nenonen                                             Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                              kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara E. Tolonen                                          Mikko Virkamäki
Kallio-Seura ry                                             Pitäjänmäki-seura ry

 

LIITTEET:

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2012
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2012 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2013