Kevätkokouksen 2014 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kevätkokous

Aika: torstaina 27.3.2014 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa.
(osoite: Runeberginkatu 1 – paikalla opastus)

Ennen virallisia kevätkokousasioita:

Sisään pääsee ja kahvitarjoilu käynnistyy klo 17.00; n. klo 17.15 aloittaa Helsingin Energian edustaja Turo Eklund, ajankohtaisinfollaan. Sen jälkeen Helsingin kaupungin uusi asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi esittäytyy ja kertoo uuden Osallisuus ja neuvonta -yksikön lähiaikojen toiminnasta (mm. yksikölle keskitettävästä asukastilojen rahoituksesta).
Sen jälkeen projektipäällikkö Heli Rantanen kertoo lyhyesti Helsingin kaupungin palautepalvelujen uudistuksesta. Viralliset kevätkokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen.

E S I T Y S L I S T A

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 12.3.2014 (jäsentiedote 1/2014). Valtakirjalomake on toimitettu kokouskutsun liitteenä puheenjohtajille. Toimintakertomus 2013 ja muut kokousasiakirjat on toimitettu pu-heenjohtajille ja sihteereille.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan
toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hyväksytään Helkan talousennuste 2014.

8. Kokouksen päättäminen