Kevätkokouksen 2015 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous

Esityslista

Aika: torstai 26. maaliskuuta 2015 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon ruokala (8.krs, paikalla opastus tilaan)

Ennen kokousta, klo 16.45 alkaen mahdollisuus kahvitarjoiluun. Ennen virallisia asioita kuullaan Helsingin Energian tietoisku; Helsingin yleisten töiden lautakunnan pj Jarmo Niemisen alustus aiheesta Helsingin viheralueiden tulevaisuus sekä Helkan uuden puheenjohtajan Veijo Lehdon katsaus Helkan toimintasuunnitelmaan 2015.

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä
    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle
    – puheenjohtaja
    – sihteeri
    – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    – kaksi äänten laskijaa

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely

6. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta
    – vuosikertomus
    – tuloslaskelma ja tase
    – toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
    ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
    – esitellään Helkan talousennuste vuodelle 2015

9. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2015

Hallitus
Helka ry