Helkan kevätkokous 2015

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous 2015, 26.3.2015

Pöytäkirja       

Aika: Torstai 26. maaliskuuta 2015, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon ruokala (8.krs),
Malminrinne 6, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (17 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat    tervetulleiksi.

2. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu oli lähetetty 13.3.2015 (jäsentiedote 1/2015). Kokoukseen osallistui 17    virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja muita yhdistysaktiiveja. (Osanottajalista ja valtakirja, liitekokonaisuus nro 1.)

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen ja   sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja           samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Leppänen Konala-Seurasta ja Raimo              Nenonen Kallio-Seurasta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös.

6. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2014 vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä       todettiin toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus. Liitteet nro 3 ja 4.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2015 talousennusteesta. Talousennuste hyväksyttiin. Liite nro 5.


9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Riitta Korhonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.40.
    
Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________        ________________________
Riitta Korhonen                             Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja              kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

_________________________        ________________________
Heikki Leppänen                             Raimo Nenonen
Konala-Seura ry                             Kallio-Seura ry

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan vuosikertomus 2014
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2015