Helkan kevätkokous 2016

Helsingin kaupunginosayhdistyksert ry Helkan varsinainen kevätkokous 2016, 30.3.2016

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 30. maaliskuuta 2016, kello 18.10
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (22 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1.§ Kokouksen avaus

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Korhonen Tammisalo – Seurasta ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Korhonen Viikki – Seurasta ja Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta.

3.§ Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 17.3.2016 (jäsentiedote 1/2016). Kokoukseen osallistui 22 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja muita yhdistysaktiiveja. (Osanottajalista ja valtakirja, liitekokonaisuus nro 1.)


4.§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi kohtien 2. ja 3. järjestyksen vaihtamisen jälkeen. Liite nro 2 (korjattu esityslista).


5.§ Vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös.

6.§ Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä todettiin toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus. Liitteet nro 3 ja 4.

7.§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


8.§ Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2016 talousennusteesta. Talousennuste merkittiin tiedoksi. Liite nro 5.


9.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Reijo Korhonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________                         ________________________
Pirjo Tulikukka                                        Reijo Korhonen
puheenjohtaja 1 – 2 §:t,                         puheenjohtaja 3 – 9 §:t
sihteeri 3 – 9 §:t

Pöytäkirjantarkastajat

_______________________                          ________________________
Riitta Korhonen                                       Saara E. Tolonen
Viikki – Seura ry                                       Kallio – Seura ry


LIITTEET:

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan vuosikertomus 2015
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2015 ja toiminnantarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2016