Helkan kevätkokous 2017

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous 2017, 30.3.2017

Pöytäkirja

Aika: Torstai 30. maaliskuuta 2017, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon 8.krs/ Ravintola PURO,  Malminrinne 6 E, 00100 Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (20 henkilöä), sekä muut osanottajat (10 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1.§ Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Leppänen Konala – Seurasta ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Penttinen Lauttasaari – Seurasta ja Vesa Kinnunen Tapanila – Seurasta. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.§ Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 16.3.2017 (jäsentiedote 1/2017). Kokoukseen osallistui 20 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja viestintävastaava sekä muita yhdistysaktiiveja. Osanottajalista ja valtakirjat, liitekokonaisuus nro 1.

4.§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5.§ Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös.

6.§ Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä todettiin toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus. Liitteet nro 3 ja 4.

7.§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.§ Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2017 talousennusteesta. Talousennuste merkittiin tiedoksi. Liite nro 5.

9.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Leppänen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.30.
    

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________        ________________________
Veijo Lehto                               Heikki Leppänen
puheenjohtaja 1 – 2 §:t             puheenjohtaja 3 – 9 §:t

______________________
Pirjo Tulikukka
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

______________________        ________________________
Katri Penttinen                          Vesa Kinnunen
Lauttasaari – Seura ry               Tapanila – Seura ry    

 

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan vuosikertomus 2016
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2016 ja toiminnantarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2017