Helkan kevätkokous 2018

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous 2018, 27.3.2018

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 27. maaliskuuta 2018, kello 18.00
Paikka: Vallilan kirjasto, Kajava-sali; Päijänteentie 5, Vallila

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (16 henkilöä), sekä muut osanottajat (6 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1.§ Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Kaisa Siimes Vuosaari – Seurasta ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Korhonen Viikki – Seura ry:stä ja Keijo Lehikoinen Artova ry:stä. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.§ Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 13.3.2018 (jäsentiedote 1/2018). Kokoukseen osallistui 16 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja viestintävastaava sekä muita yhdistysaktiiveja. Osanottajalista ja valtakirjat, liitekokonaisuus nro 1.

4.§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5.§ Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös.

6.§ Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2017 vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä todettiin toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus. Liitteet nro 3 ja 4.

7.§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.§ Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2018 talousennusteesta. Talousennuste merkittiin tiedoksi. Liite nro 5.

9.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.45.
    

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________
Veijo Lehto
puheenjohtaja 1 – 3 §:t

______________________      
Hanna -Kaisa Siimes
puheenjohtaja 4 – 9 §:t         
   

______________________
Pirjo Tulikukka
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

______________________      
Riitta Korhonen                     
Viikki – Seura ry              

______________________
Keijo Lehikoinen
Artova ry    

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2017
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2017 ja toiminnantarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2018