Helkan kevätkokous 2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen kevätkokous 27.3.2019

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019, kello 17.30
Paikka: Helenin Sähkötalon energiatorin auditorio-tila (Malminrinne 6)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (19 henkilöä), sekä muut osanottajat (10 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).

1.§ Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes avasi kokouksen klo 17.35 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Milla Karkulahti Artova ry:stä ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Lahti Puotila – Seura ry:stä ja Ulla Agopov Kumpula – Seura ry:stä. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.§ Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 13.3.2018 (jäsentiedote 1/2018). Kokoukseen osallistui 16 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja ja viestintävastaava sekä muita yhdistysaktiiveja. Osanottajalista ja valtakirjat, liitekokonaisuus nro 1.

4.§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5.§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös.

6.§ Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä todettiin tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus. Liitteet nro 3 ja 4.

7.§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.§ Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2019 talousennusteesta. Talousennuste merkittiin tiedoksi. Liite nro 5.

9.§ Kokouksen päättäminen

Kokouspuheenjohtaja Milla Karkulahti lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.10.
    

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja 1 – 2 §:t
______________________      
Milla Karkulahti
puheenjohtaja 3 – 9 §:t         
______________________
Pirjo Tulikukka
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

______________________      
Marika Lahti                     
Puotila – Seura ry              
______________________
Ulla Agopov
Kumpula – Seura ry    

LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen 2019 esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2018
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2019