Helkan lausunto H:gin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026 06/2021

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 luonnoksesta (HEL 2021-003269)

Helsingin kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 päätavoite, liikenneturvallisuuden parantaminen on mielestämme kaikin puolin hyväksyttävää ja tärkeää ja kannatamme esitettyjä toimenpiteitä.

Haluamme kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijoiden heikentyneeseen asemaan muiden liikennemuotojen rinnalla. Erityisesti heikommassa asemassa olevat jalan liikkuvat (mm. seniorit ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat) tulee huomioida nykyistä paremmin jatkossa.

Vaaratilanteita syntyy paljon huolimattoman pyöräilyn ja lisääntyvän sähköpotkulautailun ja vastaavan kautta. Rekisterikilpien lisääminen tai mahdollinen ikärajojen asettaminen voisivat olla eräitä keinoja lisätä vastuullisuutta sähköpotkulautoja käyttäville. Turvallisuutta voitaisiin lisätä myös varaamalla kaikkialla riittävästi katutilaa myös jalan liikkuville.

Liikenneturvallisuuden kasvattamisen tavoitteeseen voisi liittää mukaan jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisen. Jos jalankulku ja pyöräily lisääntyvät, se voi kertoa liikkujien turvallisuudentunteen lisääntymisestä.

Helka kannustaa ohjelman seuraavan uudistamisen yhteydessä valmistelijoita ottamaan kaupunkilaisia mukaan ohjelman koostamiseen vahvemmin jo ohjelman laadinnan yhteydessä, digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helsingissä, 18.6.2021

Hanna-Kaisa Siimes                                                      
puheenjohtaja  

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja