Helkan lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta 5/2008

Helsingin ympäristökeskukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka esittää lausuntonaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta (Ymk 2008-842) seuraavaa:

Toimintasuunnitelma on huolellisesti tehty ja perusteellinen sekä riittävän laaja ottamaan huomioon hyvin laajalti liikennemelua vaimentavat tekijät sekä vielä hiljaisten alueiden säilyttämisen. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutuu viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Asukkaiden suora vaikutusmahdollisuus tapahtuu lähinnä omaa käyttäytymistä kehittämällä. Vasta meluntorjunnan lähinnä ruohonjuuritasoa oleviin keinoihin, syntyneen melun vaimentamiseen erilaisilla esteillä, nähdään asukkailla olevan vaikutusmahdollisuuksia. Ne ovat myös suunnitelman konkreettisimmat osat melukarttoineen ja meluesteillä täydennettyine karttoineen.

Ohjelmasta löytyy joitakin tarkentamistarpeita. Ne tulevat esille verratessa eri toimenpideluetteloita ja eri teiden melukarttoja toisiinsa. Melusta kärsivän ei tarvitsisi tietää kuuluuko melun lähde Tiehallinnon, Ratahallinnon vai Helsingin kaupungin vastuualueeseen ja kenen suunnitelmista melun korjaustoimenpide löytyisi, jos löytyy lainkaan. Oleellista on, että saadaan melu taso laskemaan melusta kärsivien välittömässä lähiympäristössä.

Muutamia havaintoja toimintasuunnitelmasta:
– Yhdistelmäkarttoja tarvitaan, varsinkin suunnitelmaan kuuluvien eri teiden liittymiskohdista toisiinsa
– Kysymyksiä aiheuttaa rautateitä koskevien melukarttojen puuttuminen aineistosta
– Paikoitellen eriniminen tienpätkä on jäänyt pois suunnitelmasta, vaikka se on saman tien osuus kahden suunnitelmaan kuuluvan osuuden välissä
– Teollisuusalueiden raskaan liikenteen ohjaamista pois asuntokaduilta liittymiä ja yhdysteitä rakentamalla ei myöskään ole painotettu ohjelmassa riittävästi jos ollenkaan.
– Melun heijastuminen rakenteista on yllättänyt monet asukkaat ikävällä tavalla (esimerkiksi Kumpulan kiilaan rakennetut isot opiskelija-asunnot varustettiin lasisilla ’melua torjuvilla’ seinillä, joista liikenteen melu heijastuu Toukolan puolelle vanhoihin asuntoihin). Melun heijastumista tulisi tutkia enemmän – ainakin em. heijastavia pintoja sijoitettaessa.
– Metsien ja kasviston melua vaimentavan vaikutuksen häviämisen huomioiminen olisi toivottavaa (metsänhoitotoimien jälkeen monet ulkoilumetsät menettävät melua vaimentavan merkityksensä, esimerkkinä Vantaanjoen rantojen ja Veräjämäen metsän käsittely, minkä seurauksena Lahden tien melu kuuluu nyt Pikkukosken uimarannalle saakka).

Vielä yksityiskohtaisemmat huomautukset ja toiveet toimintasuunnitelmasta esittävät kaupunginosayhdistykset omissa lausunnoissaan alueensa parhaina asiantuntijoina.

Helka ja kaupunginosayhdistykset jäävät odottamaan korjattujen suunnitelmien valmistumisia, esittelyjä ja sijoittamista suunnittelu- ja rahoitusaikatauluihin.

Helsingissä 27.toukokuuta, 2008

 

Aija Staffans                                        Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                     toiminnanjohtaja