Helkan lausunto ostoskeskusten asiointirauhasta 10/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää vastauksena 18.9.2007 päivättyyn, kaupunginhallitukselta tulleeseen ostoskeskuksien asiointirauhaa koskevaan lausuntopyyntöön (2007 – 1592 / 891) seuraavaa:

Ostoskeskusten asiointirauhaan liittyvässä aloitteessa esitetyt näkökohdat ovat tulleet esille myös HELKA ry:n toimintaan kuuluvan ”Turvallinen ja viihtyisä kotialue” -projektin  turvallisuuskartoitusten kautta. Projektissa on levitetty Helsingin kaupunginosiin ns. safety-toimintamallia, jossa vapaaehtoinen kaupunginosan (tai ’kotialueen’) asukkaista ja toimijoista koottu yhteistyöryhmä seuraa ja ideoi oman alueensa turvallisuuden ja viihtyisyyden kehitystä erilaisin menetelmin.

HELKA ry:n näkemyksen mukaan ostoskeskusten koettuun turvallisuuteen voidaan vaikuttaa tehokkaasti juuri yhteisöllisen rikostorjunnan keinojen avulla. Näitä ovat esimerkiksi: laaja yhteistyö kauppiaiden ja kaupunginosayhdistysten kanssa, ympäristön konkreettinen parantaminen sekä lähipoliisitoiminnan eri keinot.

”Turvallinen ja viihtyisä kotialue” -projektin vuotuisissa seurantakyselyissä on saatu pääosin myönteisiä tuloksia myös ostareiden turvallisuuskehityksen suhteen. HELKA ry esittääkin lausuntonaan, että ostareiden turvallisuuteen panostaminen kanavoitaisiin ensisijaisesti ”Turvallinen ja viihtyisä kotialue” -projektin kautta ja että samalla pohdittaisiin vakavasti kyseisen projektitoiminnan vakinaistamista Helsingissä. HELKA ry on valmis osallistumaan näin syntyvään pysyvään toimintaan oman verkostonsa ja osaamisensa puitteissa.

 

Helsingissä 26. lokakuuta, 2007


Aija Staffans     
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja