Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 5/2011

UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostus tarkastelee kiitettävän laajasti Pisara-radan ympäristövaikutuksia. Selostuksen päätelmät ovat kuitenkin jokseenkin ristiriitaisia ja niiden perusteella on hankala nähdä hankkeen hyödyllisyyttä. Näyttääkin siltä, että hankkeen monet haitat puhuvat sen hylkäämisen puolesta. Tässä mielessä hankkeen takana oleva poliittinen yksimielisyys herättää kummastusta.

Pisara-radan lähtökohta on YVA:n kannalta pulmallinen. Valittuja kolmea vaihtoehtoa tarkastellaan 0+ tilannetta vasten, kun lähtökohdaksi olisi pitänyt ottaa 0 tilanne.

Monissa maailman metropoleissa rautatiet, pikaraitiotiet, metrot ja bussit muodostavat sujuvan kokonaisuuden, jossa eri joukkoliikennemuodot tukevat toisiaan ja kulkevat sujuvasti maan alla ja päällä. Pisara-rata vie VR:n junat Helsingin keskustan alle, jolloin tavoitteena on helpottaa raidetilan puuttumista Pasilan ja Helsingin asemien välillä. Toisin kuin muualla maailmassa junaliikenne kulkee yhteen suuntaan tehden Pisaran muotoisen lenkin Helsingin keskustan alla. Radan etuna myös nähdään, että junamatkustajia saadaan lisää samalla kuin Helsingin bussien ja raitiovaunujen matkustajamäärät vähenevät. Julkisen liikennepolitiikan keinojen valossa perustelu ei vaikuta relevantilta.

Pisaran YVA-selostuksessa mainitaan muita ratahankkeita, kuten erittäin pitkään suunnitteilla ollut Lentorata ja Helsingin metrohankkeista kaukana tulevaisuudessa oleva Töölön metro. Kuitenkaan näitä hankkeita ei tarkasti pohdita Pisara-radan sijainnin tai merkityksen kannalta. Junamatkojen lyhentymistä ja ajansäästöä, joka syntyy, kun vaihdot muihin liikennevälineisiin jäävät pois, on selostettu pitkällisesti. Kaikki junamatkustajat eivät kuitenkaan jää suunniteltujen Pisara-radan asemien kävelyetäisyyksille.

Kaikki Pisara-radan vaihtoehdot kulkevat Helsingin alla alueella, jossa on harvinaisen tiheä kulttuurihistoriallisten rakennusten keskittymä. Louhinnasta tulevia haittoja tuodaan selostuksessa esille tunnuslukujen kautta, jotka esimerkiksi käynnissä olevien Eduskuntatalon tai Länsimetron räjäytystöissä ovat osoittautuneet paikkansapitämättömiksi. Räjäytykset ovat aiheuttaneet vaurioita taloissa, joissa mitään ei pitänyt tapahtua. Uusi musiikkitalo avataan syksyllä ja siitä kaksi kerrosta sijaitsee maan pinnan alapuolella. Miten käytössä olevat tärinä- ja melunormit tulevat toimimaan musiikkitalon tapauksessa?

YVA-selostus tuo esiin Helsingin keskustan ominaispiirteitä, kuten paalujen päälle rakentamista, havaintoja pohjaveden laskusta ja ylipäätään entisestä merenpohjasta johtuvia ongelmia. Ne ovat jo sellaisenaan vaikeasti hallittavissa. Erityisesti juuri lausunnolla olevan HSY:n Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian kannalta Pisara-radan rakentamisesta tulisi luopua. Kaikki kyseisessä asiakirjassa mainitut maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät ennusteet puhuvat hankkeen hylkäämisen puolesta. Hankkeeseen liittyy myös asemien suuaukkoja, ilmanvaihtokanavia ja hätäpoistumisteitä, jotka melun vähentämisen asemesta lisäävät sitä.

Pisara-radan kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy rakennelmia, joiden vaikutus historiallisesti ainutlaatuiseen kaupunkikuvaan on paikoin dramaattinen. Silta, jota pitkin junat sukeltavat tunneliin Eläintarhan kentän päädystä on liian korkea, pitkä ja jättää alleen suuren alueen kentän itäpäädystä. Vanhan ylioppilastalon edessä olevat avoportaat ovat rumat ja talvisin vaikeasti hoidettavat. Eläintarhan ala-aste jää uusien raiteiden puristukseen, jne.

Pisara-radan ajatellaan olevan valmis kymmenen vuoden kuluttua. Kustannuksiltaan se on kallis, vaikka mitään todellista kustannusarviota ei ole olemassakaan. Rahoituksesta on todettu kovin yleisellä tasolla: ”Jos rahoitus järjestyy”. On myös syytä huomioida, että kaikissa Helsingin kaupungin alueella käynnissä olevissa rakennus- ja liikenneväylähankkeissa alkuperäiset kustannusarviot ovat moninkertaistuneet.

Pisara-radan louhinta aiheuttaa monivuotisia häiriöitä keskeisille maanpäällisille liikenneväylille, kuten Mannerheimintielle. Luvassa olisi myös erittäin pitkä louheen kuljetusralli, joka lähtisi keskeltä kaupunkia. Se jatkaisi myös Länsimetron viime vuonna alkanut melua ja pölyä aiheuttavaa rallia samoilla Helsingin läntisillä alueilla. Sen sijaan, että kivikuormat nyt kulkevat Koivusaaren alueelta Jätkäsaareen, ne Pisara-radan louhinnan ansiosta suuntautuisivat takaisin Koivusaareen.

Helsingissä 27.toukokuuta, 2011


Aija Staffans
                                   Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                  toiminnanjohtaja