Helkan mielipide Katajanokan Laiturin asemakaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista 6/2008

Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

KATAJANOKAN LAITURIN ASEMA-KAAVAMUUTOS (Oas 811-00/08)
– mielipide suunnittelun lähtökohdista

Suunnittelualue on osa Helsingin tärkeintä julkisivua ja pääkaupungin symboli suomalaisten kansallismaisemien joukossa. Siihen kohdistuvat muutokset tulee valmistella erityisen huolella ja laajan kansalaiskeskustelun tuella.

Alueen suunnittelu käynnistyi, kun muutama vuosi sitten valmisteltiin arkkitehtuurin ja muotoilun instituutioille ns. ARMI-taloa, joka nautti poliittista myötätuulta, mutta oli myös toiminnallisesti perusteltavissa kyseiselle arvopaikalle. ARMI-talo kaatui rahoituksen puutteeseen, mutta pohjusti sopivalla tavalla ilmapiiriä tontin rakentamiselle. Nyt kaavavalmistelua tehdään aivan toisenlaisella toiminnallisilla tavoitteilla ja samalla myös yleiskaavan käyttötarkoituksesta poiketen. Ajatus siitä, että hotellin ala-aulan kahvilat ja ravintolat olisivat kaupunkilaisille avoimia yleisötiloja, on ohut ja päälle liimattu ajatus suhteessa paikan luonteeseen.

OAS:ssa esiselvityksenä mainittu hotellisuunnitelma on ylimitoitettu, eikä millään tavoin täytä selvitykseltä edellytettävää kaupunkikuvallista analyyttisuutta ja huolellista tutkimista. Sama pätee myös ranta-alueiden ideasuunnitelmaan. Kyseessä on lähinnä kaupunkikuvallisia heittoja, ei todellisia selvityksiä.

Helka ry:n kantana on, että kaavavalmistelussa tulisi huomattavan paljon nyt tehtyjä ”esiselvityksiä” huolellisemmin pohtia alueen rakentamisen lähtökohdat ja määritellä näin kaavan tavoitteet. OAS:ssa ei mainita tavoitteita lainkaan, vaan luetellaan lista siitä, mitä aiotaan tehdä. Mainitut vaikutusarvioinnit ovat niin ikään itsestään selvä luettelo, jonka perusteella suunnitelmia ei voi arvioida, varsinkaan, kun tavoitteita ei ole määritelty.

Seikka, joka myös tulisi ottaa huomioon, liittyy ns. Enso-Gutzeitin taloon. Tällä viikolla on tullut julkisuuteen, että talo siirtyy englantilaiseen omistukseen, ja sen pitkäaikainen vuokralainen lähtee kiinteistöstä. Ehdotamme, että kyseinen Alvar Aallon suunnittelema rakennus liitetään laiturialueen kaavaan ja sen yhteydessä tutkitaan hotellin sijoittumismahdollisuuksia Enso-Gutzeitin taloon.

 

Helsingissä 13. kesäkuuta, 2008

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Aija Staffans                                                 Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                              toiminnanjohtaja