Helkan mielipide Uusimaa-ohjelman luonnoksesta ja siihen liittyvästä toimeenpanosuunnitelmasta 11/2013

UUDENMAAN LIITOLLE

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET RY HELKAN MIELIPIDE UUSIMAA-OHJELMAN LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ TOIMEENPANOSUNNITELMASTA

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan mielestä Uusimaa-ohjelman luonnos ja toimeenpanosuunnitelma ovat oikeansuuntaisia. Tässä yhteydessä Helka haluaa lausua mielipiteensä lähinnä osallisuuteen, kansalaislähtöiseen paikalliseen kehittämiseen ja lähidemokratiaan liittyviin linjauksiin ja toimenpiteisiin.

Uusimaa-ohjelman luonnoksen strategisissa valinnoissa (Helppo tulla, olla ja toimia) korostetaan uusimaalaisten osallisuuden merkitystä hyvinvointiin ja toimeliaisuuteen:

” Osallisuus koskee kaikkia kansalaisia ja erityisesti nuoria ja maahanmuuttajia. Huomion kohteena ovat nuorten osallistumiseen, työllisyysasteen nostamiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen, ja arkipäivän turvallisuuteen vaikuttavat asiat sekä työn ja yrittäjyyden keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Nuorten työllistäminen on tehokas keino osallisuuden vahvistamiseen. Osallisuus ja lähidemokratia tuovat monia hyötyjä, kuten asukkaiden sitoutuminen omaan ympäristöön ja sen kehittämiseen, turvallisuuden lisääntyminen ja toimivan arjen varmistaminen.”

Uusimaa-ohjelmassa on moniulotteinen tavoitteisto, johon kansalaislähtöinen toiminta ja kehittäminen liittyy monin eri tavoin. On hienoa, että se on sisällytetty läpäiseväksi näkökulmaksi koko ohjelmaan (1. Ihmisten osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen).

Helkan meneillään oleva selvitystyö paikallisen kehittämisen toimintamallista (Leader- tomintatapaan nojaava ”Helsingin paikallinen kehittämispolku”) tähtää osallisuuden, eli kansalaisten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksien, parantamiseen sekä lähidemokratian vahvistamiseen. Tulevaisuuden Suomessa tämä on aivan välttämätöntä. Ihmisten osallisuus ja lähidemokratia sekä kansalaislähtöinen paikallinen kehittäminen erityisesti, ovat keinoja monien Uusimaa-ohjelman strategisten tavoitteiden ja valintojen saavuttamisessa.

Luonnoksessa osallisuuden ja lähidemokratian voimistaminen näkyy hajanaisesti läpileikkaavana näkökulmana ja toimenpidetasolla Toimiva arki – valintakokonaisuudessa. Ohjelman kirjaukset ja toimenpiteet eivät varmista tämän tärkeän ja erittäin ajankohtaisen asiakokonaisuuden toteutusta.

On hienoa, että ohjelmassa on mukana lähidemokratiahankkeiden ja paikalliskehittämishankkeiden tukeminen ja että toimeenpanosuunnitelmaan on sisällytetty paikallisen kehittämisen mallintaminen. Ne ovat askeleita oikeaan suuntaan. Osallisuuden, paikalliskehittämisen ja lähidemokratian vahvistamisella on tärkeät yhtymäkohdat toimeenpanosuunnitelmassa esitettyihin kärkihankkeisiin, erityisesti Avoimet ja ketterät kaupungit-ohjelmaan ja PKS-yrityspalveluekosysteemiin. Uuttamaata koskeva

kasvusopimuskin sisältää tavoitteita, joihin voidaan osittain vastata paikalliskehittämistä ja lähidemokratiaa vahvistamalla. Helkan mielestä juuri nyt on oikea aika nostaa uusimaalaiset ihmiset aktiivisina kansalaisina ohjelman keskiöön ja koota lähidemokratian kehittäminen, kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen ja paikalliskehittämisen vahvistaminen Uusimaaohjelmassa kärkihankkeeksi.

Lisäperusteluna edelliselle ehdotukselle olemme koonneet strategiset valinnat osakokonaisuuksineen taulukkoon, josta näkee, mihin ohjelman sisältöihin voidaan lähidemokratian ja kansalaislähtöisen paikalliskehittämisen kautta tuottaa tuloksia ja lisäarvoa (taulukossa keltaisella merkityt toimenpiteet)

  Strateginen valinta                                      Toimenpiteet

KASVUN MAHDOLLISUUDET

Avoimet kehitysympäristöt

Uusiutuva yritystoiminta

 

Ympäristöliiketoiminta

Urbaani ruokahuolto

Kasvua idästä

 

TOIMIVA ARKI

Viisas ja sujuva liikkuminen

 

Viihtyisä asuminen ja elinympäristö


Hyvää työtä!

 

Maahanmuutto ja kotoutuminen

 

Paikallisuus, lähidemokratia ja nuorten osallistuminen

 

KESTÄVÄ LUONNON-TALOUS

Luonto ja luonnonvarat

 

Vesien ja Itämeren tila paremmaksi

 

Ympäristöviisaat elintavat

 

Hiilineutraali Uusimaa

 

Helsingissä 14. marraskuuta, 2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Aija Staffans                                                 Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                                  toiminnanjohtaja