Helkan muistutus Pasilan Konepaja-alueen asemakaavamuutoksesta 01/2006

Asia: Muistutus asemakaavan muutoksesta Pasilan Konepajan alueella, osa-alue 3 (alueen luoteiskärki Ratapihantien äärellä) Kslk 2005-1461 (Hankenro 341,  Kslk 2000-200,  Oas 576-00/05)

Haluamme huomauttaa asemakaavan muutoksen laatimistavasta, jossa on mielestämme kavennettu kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia asemakaavan valmistelussa ja perusteettomasti korotettu rakennusoikeutta ja rakennuksen kerroslukua suunnittelun edetessä.

Pasilan Konepajan (koko) alueen suunnitteluperiaatteissa vuodelta 1994 on kirjattu, että uudisrakennusten kerrosluku tulee vaihtelemaan V – VIII kerrokseen ja illustraatioissa rakennusmassat pysyvät Aleksis Kiven kadun rakennusten mukaisina.

Pasilan Konepajan (koko) alueen asemakaavan muutosluonnoksessa 6.3. 2003 kyseisen alueen luoteiskärjen toimistorakennusten tontin kerrosala on 8700 kem2 ja kerrosluku VI.

Varsinaiset asemakaavan muutokset päätettiin laatia osa-alueittain. Ensimmäisenä valmistui Aleksis Kiven kadun varren asemakaava, jossa lähimmät uudisrakennukset ovat VI -VII-kerroksisia.

Syyskuussa 2005 tuotiin esille Pasilan Konepajan alueen osa-alue 3:n nimellä alueen luoteiskärjen tontin (osa-alue 3) asemakaavan muutos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on mainittu 6.3.2003 laaditun asemakaavan muutosluonnoksen olevan pohjana tälle osa-alueen kaavaluonnokselle. OAS:ssa mainitaan, että suunnitteilla olevan rakennuksen kerrosluku vaihtelee kymmenestä viiteentoista.

Paikalliset kaupunginosayhdistykset Alppila Seura ry ja Pasila Seura ry sekä As Oy Sato-Pasila ovat tehneet kirjalliset hanketta vastustavat kannanotot OAS:sta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Vielä joulukuun 2005 puolivälissä suunnitelma oli esillä KSV:n nettisivuilla kaavaluonnoksena. Nyt asemakaava on ollut esillä lautakunnassa muutosehdotuksena ja on uudelleen esillä (nro 11505) seuraavassa kokouksessa 2.2.2006.

Tämä vakiintuneesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta menettelystä poikkeava päätösprosessi ja rakennusoikeuden ja kerrosluvun voimakas korottaminen suunnittelun edetessä ilman luonnosvaiheen osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa ei mielestämme edistä hyvää kaupunkisuunnittelua eikä vuorovaikutteista suunnittelua kuntalaisten kanssa.


Helsingissä 25.1.2006


Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA:n puolesta,


Aija Staffans                              Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja