Helkan pj-palaveri 21.09.2020 Oodissa

Helkan pj-palaveri pidettiin ma 21.9.2020 Oodin Kuutio-tilassa, ja siihen osallistui yhteensä 13 henkeä. Helkan hallitus päätti uskaltaa kokeilla livetapahtuman järjestämistä ja katsoa miten sellaisen voi järjestää osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Tilaisuus onnistui hyvin ja mukana oli jäsenyhdistysten edustajia Kalliosta, Myllärinlaaksosta, Myllypurosta, Pihlajisto-Viikinmäestä, Konalasta, Kaarelasta, Käpylästä, Pihlajamäestä, Toukola-Arabianranta-Vanhakaupunki -alueelta sekä Maunulasta. Lisäksi mukana olivat Helkan pj Hanna-Kaisa Siimes, tj Pirjo Tulikukka sekä Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander.

Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander esitteli liiton meneillään olevaa korona-kyselyä. Oheisen linkin kautta löytyy kyselyn alustavia tuloksia. Kyselyyn voi edelleenkin toimittaa vastauksia täällä. Lisää pohdintaa ja videolinkkejä ”kotiseututyön uudesta normaalista” linkin kautta. Osallistujat toivoivat aiheeseen liittyen vielä lisää tietoa verkkosivuille; uusia rahoitusmahdollisuuksia uusille toimijoille; paikallisten tekemän työn merkityksen korostamista; ikäihmisten roolin tunnustamista ja esiin nostamista.

Lohtanderin esityksen ja kysymys-vastaus-osion jälkeen tilaisuus jatkui vapaamuotoisella vertaiskeskustelulla. Tässä osuudessa pohdinnassa oli mm.
– loputtomat etätapahtumat eivät enää oikein innosta ja vaikutuksia jäsenmääriinkin voi olla jo havaittavissa – mitä tehdä?
– Konala-Seurasta kerrottiin, että kylätalkkaritoiminta on koettu alkuhaasteiden jälkeen yhdeksi toimivaksi jäsenhankinnan muodoksi. Kylätalkkarin voivat tilata itselleen kaupunginosayhdistyksen jäsenmaksun maksaneet ja uusia jäseniä on ilmaantunutkin tätä kautta. Toimintaa koordinoi hanke nimeltä ”Työtä kylästä”. Projektipäällikkönä toimii Juhani Nenonen (p. 045 111 5222, juhani.nenonen(at)suomenkylat.fi) vastaten hankkeen johdosta ja auttaen kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä hankkeen käynnistämisessä ja hankehallinnossa. Tämän linkin kautta tarkempaa tietoa.

– Käpylän edustaja mainitsi lisääntyvien digitaalisten kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumien tarvitsevan myös rahallista tukea ja Helsingin kaupungin tulisi tarjota jotain uutta, tähän tarkoitukseen sopivaa avustuslajia – digiloikka tarvitsee myös rahallista tukea! Helka lupasi viedä viestiä eteenpäin kaupungin suuntaan.

– Keskustelua herätti vielä kaupungin mittakaavassa erittäin pienen, mutta kaupunginosatoimijoille hyvin tärkeän asukasosallisuuden pienprojektiavustuksen täydellinen hiipuminen. Kaupunki päätti siirtää tämän pienavustuslajin asukastilojen rahoittamiseen. Epäoikeudenmukaisuutta koettiin siitä, että toisaalla kaupunki osoittaa 8,8 miljoonaa euroa osallistuvaan budjetointiin. Toiminnanjohtaja mainitsi, että Helka voi ehdottaa kaupungille mahdollisuutta osoittaa osallistuvan budjetoinnin tulevilla kierroksilla osa rahoituksesta asukkaiden omaehtoisiin pienprojekteihin.

– Myllypuron edustaja toi esiin hyvän käytännön järjestökentältä: eräs kattojärjestö oli hankkinut zoom-lisenssin, jonka kautta se jakaa etätilaisuuksien järjestämisen käyttöoikeuksia jäsentoimijoilleen. Tutkimme jatkossa Helkassakin tällaista mahdollisuutta.

Helkan pj-palaverissa tuli esiin, että osa jäsenyhdistyksistä on jo onnistuneesti ottanut digiloikkia, mutta osa edelleen hieman pähkäilee. Onneksi maksutonta koulutusta etäkokoustamiseen on tarjolla jatkuvasti, seuraavan kerran to 8.10., klo 17-18.30 Kansalaisfoorumin tuottamassa ”Näin järjestät verkkokokouksen tai koulutuksen” -webinaarissa! Viimeistään NYT kannattaa tehdä se digiloikka ja ilmoittautua mukaan mahdollisimman pian, sillä webinaarin osallistujamäärä on rajattu 30 henkeen! Tarkemmat tiedot koulutusillasta ja mm. ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän linkin kautta.

Muistutamme vielä kaikkia jäsenyhdistyksiä kevätkokouksien pitämisestä! Valtioneuvoston poikkeamispäätöksen mukaisesti yhdistysten kevätkokouksien pitämisen määräaikaa siirrettiin syyskuun loppuun. Tässä linkissä on sovellettavissa olevaa hyvää ja selkeää ohjeistusta kevätkokouksien siirtämiseen/pitämiseen liittyen, kysymys-vastaus -osioineen. Eräs toimivimmista etäkokoustamisen maksuttomista sovelluksista on jitsi. Tämän linkin kautta löytyy yksinkertainen jitsi-ohjeistus.