Helkan Rakennukset kertovat -projekti ja julkaisu

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka käynnisti ”Rakennukset kertovat” -projektin vuoden 2004 lopulla. Projektin tarkoituksena on ollut tuottaa tyylihistoriallista ja kaupunkikuvaa esittelevät yleistajuista tietoa kansalaisten käyttöön. Aineiston avulla välitetään tietoa ja lisätään ymmärrystä rakennetusta ympäristöstä yhteisen kulttuuriympäristömme elintärkeänä osana. Aineiston kokoamisesta, toimitustyöstä ja kuvituksesta (ellei toisin mainita) ovat vastanneet arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen. Koottu aineisto on julkaistu vuonna 2007 painettuna opaskirjasena sekä pdf-muodossa. (Ks. tarkemmat tiedot projektista ja julkaisusta sekä linkki tyylisuunnittain esitettyyn pdf-versioon kohdasta Rakennukset kertovat)

Oheisena Rakennukset kertovat -julkaisun (v. 2008) selailtava nettiversio. Nettiversion aineistosta on koonnut Päivi Savolainen Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:stä.