Syyskokouksen 2019 esityslista

Helkan syyskokous 2019

Aika: 28.11.2019 klo 18.00
Paikka: Helenin Kampin Sähkötalon ”Energiatori” (Malminrinne 6, 3 krs.)

Esityslista

Sisäänpääsy ja tilaisuuden käynnistys klo 16.45. – kahvitarjoilua ja Helkan päivitettyjen arvojen kommentointia
Klo 17.10 Helenin tietoisku
Klo 17.20 Vuoden teko 2019 -huomionosoituksen jako
Klo 17.30 Helka-kyselyn tulosten esittely, yliopistoharjoittelijat Christa Sallasmaa ja Arttu Antila
Klo 17.55 Tietoisku Helkan blogista
Klo 18.00 alkaen käsitellään viralliset syyskokousasiat.
Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.00.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista sekä Helkan toimintasuunnitelma 2020 on julkaistu Helkan kotisivuilla sekä lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostilla 15.11.2019
(jäsentiedote 3 / 2019). Talousarvio 2020 ja valtakirjapohja on toimitettu
jäsenyhdistyksille sähköisen kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut        vuonna 2019      

Jäsenmäärä alle 100         80 euroa        
Jäsenmäärä 100-500        130 euroa        
Jäsenmäärä 501-1000      160 euroa        
Jäsenmäärä yli 1000         190 euroa        

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2020 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020 on toimitettu jäsenille sähköisesti 15.11.2019 (jäsentiedote 3/2019).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja    

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, keskisiä ja läntisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset
jäsenet.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura JS
varajäsen                   Mikko Eräkangas, Lauttasaari – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Keijo Lehikoinen, Artova
varajäsen                   Kari Silfverberg, Puu – Vallilalaiset
    
Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Timo Vuori, Pohjois-Haaga – Seura
varajäsen                   Heikki Leppänen, Konala – seura

Asiantuntijajäsen    Harry Schulman

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2019 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä, marraskuun 4. päivänä 2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Hallitus