Syyskokouksen 2021 esityslista

Aika: torstai 25.11.2021 klo 18.00
Paikka: Paasitornin kokoustila ”Tarja Halonen”, 1½ krs (os. Paasivuorenkatu 5 A)

Esityslista

Sisäänpääsy ja tilaisuuden käynnistys klo 16.45 alkaen – kahvitarjoilu
Klo 17.00 Tervetuloa, pj Hanna-Kaisa Siimes
Klo 17.05 Helkan Vuoden teko 2021 -huomionosoituksen jako
Klo 17.15 Helkan kulttuuriympäristökyselyn 2021 tuloksia, projektityöntekijä Varpu Kurkilahti
Klo 17.30 Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen puheenvuoro
Klo 18.00 alkaen käsitellään viralliset syyskokousasiat.

Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.00.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista sekä Helkan toimintasuunnitelma 2022 on julkaistu Helkan kotisivuilla sekä lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostilla 11.11.2021
(jäsentiedote 3/2021). Talousarvio 2022 ja valtakirjapohja on toimitettu
jäsenyhdistyksille sähköisen kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2022

Jäsenmäärä alle 50 50 euroa
Jäsenmäärä 50-100 100 euroa
Jäsenmäärä 101-500 150 euroa
Jäsenmäärä 501-1000 200 euroa
Jäsenmäärä yli 1000 250 euroa

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2021 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2022 on toimitettu jäsenille sähköisesti 11.11.2021 (jäsentiedote 3/2021).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, keskisiä ja läntisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen   Nina Lukkari, Lauttasaari – Seura
varajäsen  Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen  Markku Aho, Käpylä – Seura
varajäsen Keijo Lehikoinen, Artova

Läntiset kaupunginosayhdistykset                     
varsinainen jäsen  Jan Furstenborg, Pitäjänmäki – Seura                     
varajäsen  Anne Arento-Manerva, Lehtisaari – seura

Asiantuntijajäsen  Pauliina Latvala-Harvilahti

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2020 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet
HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän
varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja MarjaTerttu Hall Eteläisistä
kaupunginosista.

Helkan 20.5.2021 vahvistettujen uusien sääntöjen mukaan syyskokous valitsee Helkalle yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön (10. §).

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, lokakuun 20. päivänä 2021

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Hallitus