Helkan syyskokous 2014

Helkan syyskokous 2014, 27.11.2014

Pöytäkirja

Aika: 27.11.2014 klo 18.00
Paikka:  Helsingin Energian Sähkötalon Voltti-kokoustila (Malminrinne 6, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 28 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Liitteenä nro 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen nro 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 39 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viikki-Seura ry:n puheenjohtaja ja Helkan varapuheenjohtaja Riitta Korhonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio–Seura ry:stä sekä Marita Manninen Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry:stä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Nenonen Kallio-Seura ry:stä ja Hannu Haukanhovi Töölö ry:stä.    

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 28 jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §.  Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §.  Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Hallituksen esitystä Helkan jäsenmaksuluokkien korotuksista (liite 2, Esityslistan § 5.) ei hyväksytty. Jäsenmaksuihin ehdotettiin muutosta, josta äänestettiin. Äänestyksen tuloksena vuoden 2015 jäsenmaksut ovat seuraavat:

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä           80 euroa
yhdistys, jolla on    100 – 500 jäsentä    130 euroa
yhdistys, jolla on    501 – 1000 jäsentä  160 euroa
yhdistys, jolla on    yli 1000 jäsentä       190 euroa

Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2015. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2015. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Kokous valitsi suljetussa lippuäänestyksessä Helkan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi 17 äänellä varatuomari Veijo Lehdon. Vastaehdokas Tarja Mäkeläinen sai 10 ääntä. Äänestysliput: liitekokonaisuus nro 5.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
varajäsen                   Vesa Kinnunen, Tapanila – Seura ry

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori – Seura ry (uusi)
varajäsen                   Karl-Johan Lönnroth, Tammisalo – Seura ry

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Pirjo-Liisa Kangasniemi, Puotila – Seura ry (uusi)
varajäsen                   Anja Hinkkanen, Vuosaari – Seura ry (uusi)

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen    Timo Kopomaa, Maunula – Seura ry
varajäsen                  Seppo Latvala, Pakila – Seura ry

Helkan hallituksen jäsenet 2015, liite nro 6.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.
    
11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Toiminnanjohtaja esitteli lyhyesti Helkan puheenjohtajapalaverissa 28.10.2014 luonnosteltua Helkan mahdollista uutta aluejakoa. Liite nro 7.    

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Riitta Korhonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 20.15.   

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________         _______________________
Riitta Korhonen                             Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja             kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

___________________________         _________________________
Saara E. Tolonen                           Marita Manninen
Kallio – Seura ry                              Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry

LIITTEITÄ 7 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2014 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2015
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2015
Liitekokonaisuus nro 5: Puheenjohtajavaalin ääniliput
Liite nro 6: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2015
Liite nro 7: Helkan Puheenjohtajapalaverin 28.10.2014 luonnostelua Helkan uudesta aluejaosta