Helkan syyskokous 2015

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokous 2015,
26.11.2015

Pöytäkirja

Aika: Torstai 26. marraskuuta 2015, klo 17.30
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (23 henkilöä), sekä muut osanottajat (11 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallio – Seura ry:n puheenjohtaja Raimo Nenonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio – Seura ry:stä sekä Riitta Korhonen Viikki – Seura ry:stä. Kokous päätti, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa joko pöytäkirjantarkastajat tai erikseen ääntenlaskijoiksi valittavat henkilöt.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 23 jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2016. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Vuoden 2016 jäsenmaksut ovat:

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 80 euroa
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 130 euroa
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 160 euroa
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 190 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman yhden lauseen lisäyksellä: kohtaan 5.2.3 lisättiin lause ”Projektitoimintaa varten kehitetään arviointijärjestelmää.” Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2016. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja, varatuomari Veijo Lehto.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Niko Lipsanen, Hernesaari-Munkkisaari – Seura
varajäsen Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura JS

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Tarja Koskela, Pohjois-Haaga – Seura
varajäsen Sanna Saari-Salomeri, Pajamäki – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Kari Silfverberg, Puu – Vallilalaiset
varajäsen Jouni Aavaluoma, Käpylä – Seura

Asiantuntijajäsen Sirkku Wallin, Aalto-yliopisto/ tutkija

Helkan hallituksen jäsenet 2016, liite nro 5.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Nenonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 18.30. .

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________                             _______________________

Raimo Nenonen                                             Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                            kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

___________________________                          _________________________

Saara E. Tolonen                                            Riitta Korhonen
Kallio – Seura ry                                             Viikki – Seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2015 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2016
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2016
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2016