Helkan syyskokous 2016

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokous 22.11.2016

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 22. marraskuuta 2016, klo 18.00
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio
(Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (20 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)


1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauttasaari–Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto-Ville Mikkelä Roihuvuori–Seurasta sekä Tarmo Timonen Laajasalo-Degerö Seurasta. Kokous päätti, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 20 jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuoden tasolla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2017. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu. Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat:

yhdistys, jolla on            alle 100 jäsentä                80 euroa
yhdistys, jolla on            100 – 500 jäsentä            130 euroa
yhdistys, jolla on            501 – 1000 jäsentä          160 euroa
yhdistys, jolla on            yli 1000 jäsentä                190 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Toiminnantarkastajille voidaan maksaa tarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite nro 3.

Käytiin yleiskeskustelu Kotiseutuliiton jäsenmaksuista. Syyskokous edellyttää, että Helkan hallitus jatkaa neuvotteluja Kotiseutuliiton kanssa Helkan jäsenyhdistyksille liiton jäsenmaksuilla saatavista konkreettisista vastikkeista. Hallitus tuo esityksen asiasta syyskokouksen 2017 käsiteltäväksi.

Helkan talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2017. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja, varatuomari Veijo Lehto.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Vesa Kinnunen, Tapanila–Seura
varajäsen Ilkka Uotila, Puistola–Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Tarmo Timonen, Laajasalo-Degerö Seura
varajäsen Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori–Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Saeeda Marjala, Puotila–Seura
varajäsen Anja Hinkkanen, Vuosaari–Seura

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Tarja Niemi, Oulunkylä–Seura
varajäsen Tapio Klemetti, Pakila–Seura

Helkan hallituksen jäsenet 2017, liite nro 5.


10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala–Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula–seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä Kaupunginosista.


11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esitys
listalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Katri Penttinen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.10.


Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________                         _______________________

Katri Penttinen                                          Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                        kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.


Pöytäkirjantarkastajat

___________________________                       _________________________

Otto-Ville Mikkelä                                    Tarmo Timonen
Roihuvuori–Seura                                     Laajasalo-Degerö Seura

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2016 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2017
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2017
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2017