Syyskokouksen 2017 esityslista

Helkan syyskokous

Aika: 30.11.2017 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon ravintola PURO (Malminrinne 6 E, 8.krs)

ESITYSLISTA

Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla ja Helsingin Energian ajankohtaisella tietoiskulla klo 17.00. Hel-kan Vuoden teko -huomionosoitus luovutetaan klo 17.15 ja Helsingin asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen alustaa uuden osallisuusmallin etenemisestä ja rahoituksesta 17.30 alkaen. Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.30.

Viralliset kokousasiat klo 18.00

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus    

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähe-tettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esi-tyslista on postitettu sekä jäsenten puheenjohtajille, että sihteereille sähköisesti 16.11.2017 (jäsentiedote 3/2017). Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017, sekä valta-kirjapohja on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut    

Helkan jäsenmaksut        vuonna 2017        

Jäsenmäärä alle 100        80 euroa        
Jäsenmäärä 100-500        130 euroa        
Jäsenmäärä 501-1000        160 euroa        
Jäsenmäärä yli 1000        190 euroa      

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2018 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2018.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, keskisiä ja läntisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Niko Lipsanen, Munkkisaari-Hernesaari – Seura
varajäsen        Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura JS

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Kari Silfverberg, Puu–Vallilalaiset
varajäsen         Jouni Aavaluoma, Käpylä – Seura

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Tarja Koskela, Pohjois-Haaga – Seura
varajäsen         Sanna Saari-Salomeri, Pajamäki – seura

Asiantuntijajäsen    Sirkku Wallin

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa    

Syyskokouksen 2016 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet Saara E.
Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöi-nään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä, marraskuun 14. päivänä 2017

Helka ry

Hallitus