Helkan syyskokous 2017

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokous 30.11.2017

Pöytäkirja             

Aika: Torstai 30. marraskuuta 2017, klo 18.00     
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon ravintola PURO (Malminrinne 6E, 00100 Helsinki)   

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (26 henkilöä), sekä muut osanottajat (7 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viikki–Seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Sääksmäki Vuosaari – Seurasta sekä Tarmo Timonen Laajasalo-Degerö Seurasta. Kokous päätti, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.     

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 26
jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.     

4 §.  Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.     

5 §.  Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuoden tasolla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2018. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu. Vuoden 2018 jäsenmaksut ovat:
yhdistys, jolla on alle     100 jäsentä               80 euroa
yhdistys, jolla on            100 – 500 jäsentä    130 euroa
yhdistys, jolla on            501 – 1000 jäsentä  160 euroa
yhdistys, jolla on            yli 1000 jäsentä        190 euroa    

6 §.  Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Toiminnantarkastajille voidaan maksaa tarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.
     
7 §.  Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin täydennyksin. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2018. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.    

8 §.  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja, varatuomari Veijo Lehto.
                
9 §.  Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura JS
varajäsen Mikko Eräkangas, Lauttasaari – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Keijo Lehikoinen, Artova kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys
varajäsen Kari Silfverberg, Puu – Vallilalaiset

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Timo Vuori, Pohjois-Haaga seura
varajäsen Heikki Leppänen, Konala – Seura

Helkan asiantuntijajäseneksi valittiin Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen professori Harry Schulman.

Helkan hallituksen jäsenet 2018, liite nro 5.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala–Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula–seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä Kaupunginosista.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen
esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.    

Muita asioita ei ollut.
    
12 §. Kokouksen päättäminen.
    
Kokouksen puheenjohtaja Riitta Korhonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.20.      

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________
Riitta Korhonen
kokouksen puheenjohtaja   

__________________
Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

__________________
Arja Sääksmäki      
Vuosaari–Seura ry

__________________
Tarmo Timonen
Laajasalo-Degerö Seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2017 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2018
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2018
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2018