Helkan syyskokous 2018

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokous 27.11.2018

Pöytäkirja             

Aika: Tiistai 27. marraskuuta 2018, klo 17.30     
Paikka: Helsingin yliopiston Metsätalon Sali 4 (Fabianinkatu 39)  

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (21 henkilöä), sekä muut osanottajat (7 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Hinkkanen Vuosaari – Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Markko Oulunkylä – Seurasta sekä Liisa Lohtander Maunula – Seurasta. Kokous päätti, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.     

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 21
jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.     

4 §.  Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.     

5 §.  Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuoden tasolla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2019. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu. Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat:
yhdistys, jolla on alle     100 jäsentä               80 euroa
yhdistys, jolla on            100 – 500 jäsentä    130 euroa
yhdistys, jolla on            501 – 1000 jäsentä  160 euroa
yhdistys, jolla on            yli 1000 jäsentä        190 euroa    

6 §.  Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Toiminnantarkastajille voidaan maksaa tarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.
     
7 §.  Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kokouspuheenjohtaja Anja Hinkkanen kävi läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty jäsenistölle 14 päivää ennen kokousta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin täydennyksin. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2019. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.    

8 §.  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Syyskokous valitsi yksimielisesti Helkan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi HuK Hanna-Kaisa Siimeksen.
                
9 §.  Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Ilkka Uotila, Puistola – Seura
varajäsen, Timo Tossavainen, Siltamäki-Suutarila – Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Juha Parikka, Tammisalo – Seura  
varajäsen, Anna-Maija Ketola, Vartiosaari – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Marika Lahti, Puotila – Seura
varajäsen Marita Manninen, Myllypuro – seura

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Erja Vuorio, Pakila – Seura
varajäsen Hanna Temmes, Maunula – Seura

Helkan hallituksen jäsenet 2019, liite nro 5.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala–Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula–seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä Kaupunginosista.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen
esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.    

Muita asioita ei ollut.
    
12 §. Kokouksen päättäminen.
    
Kokouksen puheenjohtaja Riitta Korhonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.20.      

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________
Anja Hinkkanen
kokouksen puheenjohtaja   

__________________
Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

__________________
Marja Markko      
Oulunkylä – Seura ry

__________________
Liisa Lohtander
Maunula – Seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2018 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2019
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2019
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2019