Helkan syyskokous 2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokous 28.11.2019

Pöytäkirja             

Aika: Torstai 28. marraskuuta 2019, klo 18.00
Paikka: Helenin Kampin Sähkötalon Energiatori (Malminrinne 6)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (17 henkilöä), sekä muut osanottajat (8 henkilöä) liitteen nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Salin Hermanni-Vallila – Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Markko Oulunkylä – Seurasta sekä Matti Pyhtilä Meilahti – Seurasta. Kokous päätti, että ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 17
jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §.  Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §.  Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuoden tasolla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2020. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu. Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat:

yhdistys, jolla on alle     100 jäsentä               80 euroa
yhdistys, jolla on            100 – 500 jäsentä    130 euroa
yhdistys, jolla on            501 – 1000 jäsentä  160 euroa
yhdistys, jolla on            yli 1000 jäsentä        190 euroa    

6 §.  Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Toiminnantarkastajille voidaan maksaa tarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.

7 §.  Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävi läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty jäsenistölle 14 päivää ennen kokousta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2020. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §.  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Syyskokous valitsi yksimielisesti Helkan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi HuK Hanna-Kaisa Siimeksen.

9 §.  Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Nina Lukkari, Lauttasaari – Seura
varajäsen, Elina Kultaranta, Jätkäsaari – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Markku Aho, Käpylä – Seura
varajäsen Keijo Lehikoinen, Artova Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Jan Furstenborg, Pitäjänmäki – Seura
varajäsen Anne Arento-Manerva, Lehtisaari – Seura

Helkan asiantuntijajäseneksi valittiin Helsingin yliopiston dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti.

Helkan hallituksen jäsenet 2020, liite nro 5.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala–Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Ulla Agopov Kumpula–seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä Kaupunginosista.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen
esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.    

Muita asioita ei ollut.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Olli Salin kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________
Olli Salin
kokouksen puheenjohtaja

__________________
Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

__________________
Marja Markko
Oulunkylä – Seura ry

__________________
Matti Pyhtilä
Meilahti – Seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2019 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2020
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2020
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2020