Helkan tunnustusmerkki

helkatunnustusm.png
helkatunnustusm.png

Helkan tunnustusmerkki voidaan myöntää vähintään 3 – 5 vuoden aktiivisesta toiminnasta kaupunginosayhdistyksessä. Esitys tehdään Helkan hallitukselle. Merkin lunastushinta on 42 euroa. Merkin mukana toimitetaan Helkan kunniakirja. 

Tunnustusmerkissä on Helkan hopeoitu logo kullattujen lehvien päällä, merkki on samankokoinen kuin viiden sentin kolikko.

*   *   *   *   *   *

Helkas förtjänsttecken kan beviljas för minst 3-5 års aktiv verksamhet i en stadsdelsförening. Förslaget görs till Helkas styrelse. Märkets pris är 42 euro och kommer med Helkas diplom.

I märket finns Helkas logo i silver ovanpå gyllene blad. Till storleken liknar märket ett fem cents mynt.