Päätöstiedote 6 / 2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen päätöstiedote 6 / 2020

Kokoonnuimme 27.10. Helkan hallituksen kesken etäsovelluksen välityksellä. Käsittelimme muun muassa syyskokouksen valmisteluun ja kaupunginosatoimijoiden resursointiin liittyviä aiheita.

Helkan syyskokous pidetään ti 24.11. klo 17.00 alkaen toimistolle hankitulla zoom-sovelluksella. Jäsenistö saa kokouspostin ja zoom-ohjeistuksen 9.11. alkavalla viikolla.

Syyskokoukseen mennessä tulee tehdä ehdotukset hallituksen jäseniksi erovuoroisten hallitusedustajien tilalle (pohjoisilta, koillisilta, itäisiltä ja kaakkoisilta suuralueilta). Olkaa yhteydessä ehdokkaiden osalta toiminnanjohtajaan.

Hallitus hyväksyi esityksen Helkan sääntöuudistuksesta, syyskokouksen esityslistan sekä toimintavuoden 2021 talousarvion. Toimintasuunnitelman 2021 luonnosta stilisoimme hieman. Ennen virallisia kokousasioita julkistamme syyskokouksessa ”Vuoden teko 2020” -huomionosoituksen saajan ja kuulemme kaupungin uudesta taide- ja kulttuurivisiosta 2030. Toivotamme kaikki jäsenyhdistykset lämpimästi tervetulleiksi etäsyyskokoukseen!

Syyskauden viimeinen Helkan hallituksen kokous järjestetään ti 8.12.

Helkan hallitus keskusteli asukastaloille syyskuussa tehdystä sähköisestä resurssikyselystä, jonka kautta ei mainittavia lisärahoitustarpeita tullut esiin. Huolta on pitkin vuotta herättänyt asukasosallisuuden rahoituslajin tilanne. Päädyimme tiedustelemaan siitä suurimmilta valtuustoryhmiltä ja sen jälkeen laatimaan mahdollisen kannanoton aiheesta. Harmittelimme sitä, että osallistuvan budjetoinnin prosessi syö nykyisellään stadiluotsien työajasta ison osan. Kertasimme myös Osbun ideointivaiheeseen toimitetut kolme Helkan ideaa.

Nimesimme hallituksen varajäsen Marita Mannisen Helkan edustajaksi kaupunginosien turvallisuustyöhön liittyvään kalliosuojakoulutuksen kehittäjäryhmään. Toiseksi kiinnostuneeksi ilmoittautui jäsen Marika Lahti. Marraskuisille valtakunnallisille kotiseutupäiville Kokkolassa valtuutimme Helkaa edustamaan hallituksen varajäsen Keijo Lehikoisen.

Viestintätyöryhmän tapaamisen muistio kirvoitti keskustelua kaupunginosaviestinnän muuttuvasta kentästä, jossa some on edelleen vahvistumassa. Totesimme kaupunginosasivuilla olevan kuitenkin edelleen oma tärkeä roolinsa viestintäkanavien joukossa. Sähköisen koulutuskyselyn sulkeuduttua poimimme siitä eniten toivotut koulutustarpeet ja pyrimme vastaamaan niihin.

Valoa pimeneviin syysiltoihin ja toivottavasti tapaamme etäsyyskokouksessa 24.11.!

6.11.2020 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes                                              
puheenjohtaja                                                        
hksiimes[at]gmail.com

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja
pirjo.tulikukka[at]helka.net
p. 041-5222071