Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta 4/2012

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta

Kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – mahdollisuudet ja vaikutukset -selvitys on laadittu kattavasti ja monipuolisesti. Helka suhtautuu kaupunginhallituksen esittämään kolmen kohdan toimintamalliin pääosin myönteisesti.

Jos toimintamallin toteuttamiseen esitetyssä muodossa päädytään, Helka toivoo kaupungin jatkossa kuitenkin huomioivan seuraavia näkökohtia:

Runsaslumisiin talviin tulee toimintamallissa pystyä varautumaan riittävästi, jotta tasapuolinen kunnossapito kattaa kaupungin vastuulle jatkossa tulevat alueet. Lisäksi erityisesti lumenpoistoon tulee panostaa riittävästi resursseja.

Jalkakäytävien hoitovastuut tulee selkiyttää niillä alueilla, jotka edelleen jäävät osittain kiinteistöjen itsensä hoitoon. Korvausvastuiden tulee liukastumistapauksissa olla käyttäjien näkökulmasta yksiselitteiset ja selkeät. Alueilla, joissa ei ole jalankulkijoille tarkoitettuja jalkakäytäviä, kuten omakotialueilla, tulee katujen auraukseen kiinnittää erityistä huomiota. Ajoratojen kunnossapidosta riippuu myös jalankulkijoiden mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen.

Helka kannattaa kerrokartalla.fi -karttapalvelun kautta tarjottua sähköisen lumipalautteen antamisen mahdollisuutta ja toivoo sitä jatkettavan. Myös muita palautteen antamisen välineitä tulee kehittää. Toimintamallin kohdassa 2 mainittu ”Muutokset valmistellaan vuorovaikutuksessa asukas- ja kaupunginosayhdistysten… kanssa.” on erittäin kannatettava.

Helka toteaa lopuksi, että kaupungille siirrettävä kokonaisvastuuhoito on periaatteessa hyvä ja suhteellisen tasa-arvoinen asia, mutta käytännön toteutukseen tarvitaan ehdottomasti selkeät laatukriteerit ja niiden valvonta. Asukkaiden kannalta on olennaista, että kaupungin ostosopimusten laadunvalvonta toimii moitteettomasti ja että asukkaille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa erityisesti tilanteissa, joissa hoidossa on koettuja puutteita. Vielä lopuksi Helka toteaa, että jos esitettyyn toimintamalliin lähdetään, se tulee pystyä toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

Helsingissä 20. huhtikuuta, 2012

Aija Staffans                                           Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                          toiminnanjohtaja