Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2007 – 2016

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2007-2016

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ehdottaa 28 uuden luonnosuojelualueen perustamista Helsinkiin. Ehdotetut luonnosuojelualueet näkyvät punaisina alueina tällä kartalla (jpeg 2,5 megatavua). Ympäristökeskus toivoo asukkailta kommentteja suojelualue-ehdotuksista. Asukkailla on samalla mahdollisuus ehdottaa uusia suojelukohteita.
Ehdotusten ja kommenttien kerääminen on päättynyt 10.12. Kerättyjä ehdotuksia ja kommentteja voi edelleen tarkastella.

Klikkaamalla oikealla olevaa ikkunaa pääset karttasovellukseen. Käytä Ehdota suojelukohde-nappulaa ja ehdota suojelukohteita. Voit esimerkiksi kertoa:

  • missä on suojelun tarpeessa olevia yksittäisiä luonnonmuodostumia, kuten erityisen kauniita tai muuten merkittäviä puita, puuryhmiä tai lohkareita
  • missä on alueita, joilla luontoa tulisi suojella perustamalla luonnonsuojelualue
  • mitä mieltä olet kyselyyn jo vastanneiden ehdotuksista suojelukohteiksi

Keskustelupalstalla voit kertoa mitä mieltä olet ympäristökeskuksen ehdotuksista uusiksi luonnonsuojelualueiksi. Voit kertoa keskustelupalstalla myös muita ajatuksia, jotka toivoisit ympäristökeskuksen ottavan huomioon.

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toimittaa kyselyn tulokset ympäristökeskukselle, joka huomioi ne luonnonsuojeluohjelman valmistelussa. Kyselyyn voi vastata 3.12. saakka.

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä HELKA, Icing-projekti ja Greendecision-projekti. Nämä projektit voivat hyödyntää kyselyaineistoa tutkimusaineistona.

Olemassaolevat luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit Helsingissä

Helsingillä on 40 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on 772 hehtaaria eli 1,1 prosenttia kaupungin pinta-alasta. Suojeltuja alueita ovat lisäksi Natura-alueet ja suojellut luontotyypit. Lisätietoa Helsingin luonnonsuojelualueista.

Alueiden lisäksi on suojeltu yksittäisiä luonnonmuodostumia luonnonmuistomerkkeinä. Suojelun perusteena voi olla harvinaisuus, maisemallinen merkitys, tieteellinen arvo, kauneus tai muu vastaava merkitys. Helsingissä on yhteensä 31 luonnonmuistomerkkiä. Niistä suurin osa on jollakin tavalla erikoisia puita tai puuryhmiä, mutta mukaan mahtuu myös hiidenkirnuja, kalliorotko ja siirtolohkare. Lisätietoa Helsingin luonnonmuistomerkeistä.

Nykyiset luonnonsuojelualueet, Natura-alueet, suojellut luontotyypit ja luonnonmuistomerkit näkyvät kartalla Helsingin luontotietojärjestelmässä: http://ptp.hel.fi/ltj/

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2007 – 2016

Valmisteilla olevan luonnonsuojeluohjelman tavoitteena on säilyttää toisaalta Helsingin alkuperäisen luonnon tyypillisiä piirteitä, toisaalta luonnonsuojelullisesti merkittäviä erikoisia tai harvinaisia piirteitä. Luonnonsuojeluohjelmassa ehdotetaan rauhoitettavaksi 28 uutta luonnonsuojelualuetta, yhteispinta-alaltaan 267 hehtaaria. Tutustu luonnonsuojeluohjelman luonnokseen.