Helsingin Satama viestii esimerkillisesti – tästä tunnustuksena Vuoden teko -huomionosoitus

kuva vuodenteko 221116

Helsingin Sataman viestintätiimi on saanut Vuoden teko 2016 -huomionosoituksen. Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka jakaa sen vuosittain taholle tai henkilölle, joka on poikkeuksellisen mallikkaasti toiminut asukkaiden viihtyisyyden ja hyvän arjen puolesta Helsingin kaupunginosissa.

Perusteluna tämän vuoden tunnustuksen saajan valinnassa oli Helsingin Sataman aito halu olla vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa niillä alueilla, joissa Helsingin Satamalla on toimintaa. Esimerkiksi Vuosaaressa Helsingin Sataman viestintätiimi on ollut aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä alueen kaupunginosayhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa välittäen tietoa ajankohtaisista asioista ja kutsuen toimijoita luokseen yhteiseen ideointiin sekä tutustumaan tiloihin. Jo sataman ollessa rakennusvaiheessa pääsivät asukkaat bussikiertoajeluille rakennustyömaalle.

Jätkäsaaren rakenteilla olevassa kaupunginosassa Helsingin Satama on panostanut ajankohtaisista asioista tiedottamiseen lähialueiden asukkaille esimerkillisellä tavalla. Säännöllisesti kokoontuva Satamaraati, jonne kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita, on yksi esimerkki vuorovaikutuksen tavoista.

Proaktiivisella otteella ja säännöllisellä tiedottamisella on suuri merkitys isojen muutosprosessien onnistuneessa läpiviennissä. Helsingin Sataman viestintätiimin toiminta on tästä oiva esimerkki.

Helsingin Sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen otti tiiminsä edustajana tunnustuksen vastaan tiistaina 22.11.2016 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokouksen yhteydessä.