”Herää Helsinki” kirja myynnissä


”Täyslaidallinen Helsingin suunnittelijoiden niskaan”
Näin Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Olli Pohjanpalo otsikoi arviointinsa lokakuussa ilmestyneestä kirjasta ”Herää Helsinki. Kaupunkisuunnittelu kaaoksessa” (HS 19.10.04). Kirjan on julkaissut Helsingin kaupunkisuunnitteluseura, ja sen on toimittanut Rolf Martinsen. Kirja on jatkoa seuran syksyllä 2000 julkaisemalle kirjalle ”Uhattu Helsinki. Kirja Helsingin kaupunkisuunnittelun kriisistä”. Kirja jakautuu kolmeen osaan. Aluksi käsitellään Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittämistä, jotta tämän yhtenäisen asuin-, työpaikka- ja liikennealueen kaupunkisuunnittelu saadaan järkevälle tolalle. Nythän kunnat kilpailevat keskenään varakkaista veronmaksajista ja tuottavista yrityksistä, ja tuloksena on hajaantunutta ja huonoa kaupunkiympäristöä ja turhaa työpaikkaliikennettä. Tästä aiheesta kirjassa kirjoittaa alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen. Se on lähtökohtana myös professori Matti K. Mäkisellä hänen kirjoittaessaan Keski-Pasilan suunnittelusta, Helsinki-Seuran toiminnanjohtaja Rolf Martinsenin artikkelissa, jossa arvioidaan Helsingin uutta yleiskaavaa ja dipl.ins. Antero Alkulla, joka käsittelee joukkoliikenteen kysymyksiä.

Tämän jälkeen kirjassa siirrytään konkreettisiin suunnittelukysymyksiin. Arkkitehti Tapio Periäinen ruotii Jätkäsaaren, Sörnäisten Kalasataman ja Laajasalon öljysataman vireillä olevaa suunnittelua. Arkkitehti Kaija Santaholman aiheena on Helsinginniemen meripuisto, ja Rolf Martinsen käsittelee kahdessa artikkelissaan Taivalsaaren hotellihanketta ja Töölönlahden alueen tilannetta. Samalla osoitetaan, kuinka kaupunkisuunnitteluvirasto manipuloi päätöksentekijöitä ja yleisöä virheellisillä havainnekuvilla. Tämän jakson päättää kirjan kustantajan Pertti Sarmalan artikkeli, jossa tuodaan esiin Helsingin rintamamiestalojen tilanne ja niiden säilymisen turvaaminen.

Kirjan päättää vuonna 2000 voimaan astuneen Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi, jossa lain valmistelijat saavat kuulla kunniansa. Esimerkkitapauksena Rolf Martinsen esittelee Kampin rakentamisen, jossa asemakaavan muutoksen tullessa valtuuston käsiteltäväksi rakennustyöt jo toteuttivat sitä. Kirja on kuvitettu, osin 4-värikuvin, ja sen hinta esim. Akateemisessa Kirjakaupassa on 20 euroa. rolf.martinsen@co.inet.fi