HILJAISUUS! -seminaari melusta ja hiljaisuudesta sekä melumittauskoulutus ke 7.10.

Mitä voimme tehdä hiljaisuuden hyväksi? Miksi meluntorjunnassa säästetään? Pitääkö asutusalueilla kärsiä melusta? Onko meillä oikeus hiljaisuuteen? HILJAISUUS! -seminaari melusta ja hiljaisuudesta keskiviikkona 7.10.2009 klo 13-16 Balderin salissa, Aleksanterinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Samana iltana järjestetään myös melumittauskurssi klo 17.00-19.30 SLL:n neuvotteluhuoneessa, Kotkankatu 9 (3. kerros), Helsinki. Koulutus on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenille ilmainen, muille 10 euroa. Ilmoittautumiset tilaisuuksiin viimeistään 2.10.: ursula.immonen@sll.fi tai p. 044 258 0598.

Ihmisen aiheuttama melusaaste on suuri ympäristöongelma, joka varsinkin ruuhka-Suomessa koskettaa monen ihmisen jokapäiväistä elämää. Melu aiheuttaa stressiä ja jopa kuolemantapauksia. Melu on monitieteinen ongelma, jonka ratkaisut vaativat useiden eri hallinnonalojen yhteistyötä.

HILJAISUUS! -seminaariin toivotaan osallistujiksi päättäjiä, eri alojen virkamiehiä, tutkijoita, järjestöjen edustajia ja suurta yleisöä. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua ja koota yhteen tahoja, jotka tekevät työtä hiljaisuus/melu-asioiden kanssa eri näkökulmilta.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on kiinnittänyt meluun ja hiljaisuuteen huomiota muun muassa jakamalla Hiljainen haavanlehti – palkintoa sellaisille ihmisille ja tahoille, jotka ovat edistäneet hiljaisuuden vaalimista. Seminaarissa jaetaan vuoden 2009 palkinto. 

Seminaaripuhujana on myös palkinnon vuonna 2008 saanut tutkija, FT  Outi Ampuja.

Seminaarin ohjelma:

13.00-13.15 Kahvitarjoilu

13.15 Tervetulosanat
Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen

13.20 Miten hiljaisuus liittyy luonnonsuojeluun?
Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin varapuheenjohtaja Pertti Sundqvist

13.30 Oikeus hiljaisuuteen
Tutkija, FT Outi Ampuja, Helsingin yliopisto

14.00 Ympäristömelun huomioon ottaminen kaavoituksessa
Ylitarkastaja, MML Hannu Airola, Uudenmaan ympäristökeskus

14.30 Meluesteen katveesta melupäästön torjuntaan
Erikoissuunnittelija, MMM Lauri Virrankoski, WSP Finland Oy

15.00 Hiljainen haavanlehti -palkinnon jako
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri jakaa palkinnon hiljaisuuden edistämisestä

15.30 Mitä pitäisi tehdä? Kysymyksiä ja keskustelua

15.50 Tilaisuuden päätös

Seminaarin järjestää Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry www.sll.fi/uusimaa
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, uusimaa@sll.fi

Melumittauskoulutuksen ohjelma:

17.00 Melu kaavoituksessa ja ympäristöluvissa. Melumittauksen teoriaa.
Mitä on melu? Miksi melumittausta tarvitaan ja miten mittaustulosta luetaan ja
käytetään? Tavoitteena oppia lukemaan melumittausta. Pohdimme myös, mitä
melumittauksilta voidaan vaatia.

17.45 Melun mittausta käytännössä
Kokeillaan melumittaria (mahdollisuuksien mukaan ulkona) ja opetellaan
tulkitsemaan mittaustulosta. Mitä tietty mittaustulos kertoo kaavan tai
ympäristöluvan meluselvityksestä.

18.45 Yhteenveto
Kysymykset ja keskustelua

19.30 Tilaisuus päättyy

Koulutus on osa Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin meluprojektia, johon on
saatu tukea Luonnonsuojeluliitolta. Kouluttajana toimii piirin meluasiantuntija
Pertti Sundqvist. Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi.

Tervetuloa!