Hyvien kestävän kehityksen käytäntöjen nettipankki 4V-hankkeelta

kukkien_istutus_4vhanke.jpg
kukkien_istutus_4vhanke.jpg

Pääkaupungin kierrätyskeskuksen koordinoimassa, juuri päättyneessä 4V-hankkeessa on koottu yhteen hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Suomesta. Ne liittyvät mm. asumisen sekä asukas- ja järjestötoiminnan teemoihin edistäen kestävää elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä ruohonjuuritasolla. Mitä hyötyä on alueellisesta ympäristökasvattajasta? Miten asukkaiden mielipide saataisiin paremmin esille kaupunkisuunnittelussa? Entä miten edistää asukasosallisuutta taloyhtiöissä? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin löytyy osoitteesta: www.4v.fi/hyvatkaytannot

Jokaisesta hyvästä käytännöstä esitellään ensin tiiviisti tavoitteet ja toimintatavat. Kokemuksia-otsikon alta selviää, miten yksittäiset toimijat ovat soveltaneet käytäntöä omassa toiminnassaan. Lopuksi esitellään käytännön hyödyt kestävän kehityksen kannalta.

Joitakin käytäntöjä hanke on ollut mukana toteuttamassa ja osa on kerätty suoraan sidosryhmiltä. Hyviä käytäntöjä voi hyödyntää vapaasti haluamallaan tavalla – toteuttaa sellaisenaan, muokata omiin tarpeisiin sopiviksi tai käyttää ajatusten herättelijänä omaa toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Lisätietoja:

Heidi Huvila, heidi.huvila[at]kierratyskeskus.fi  puh. 0400 348101
www.4v.fi/hyvatkaytannot