Helkan jäseneksi liittyminen

Kun kaupunginosa-, asukas- tai omakotiyhdistys haluaa liittyä Helkaan, toivomme lyhyen ja vapaamuotoisen, yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittaman jäsenhakemuksen osoitettuna Helkan hallitukselle. Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteella helka[at]helka.net tai postitse Helkan toimiston osoitteeseen: Helka ry, Aurorankatu 19, 00100 Helsinki.

Jäsenhakemuksen mukaan tulee liittää:
– pöytäkirjanote kokouksesta, jossa Helkaan liittymisestä on päätetty
– kopio yhdistyksen säännöistä
– mielellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja/tai -kertomus edelliseltä vuodelta
– yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot (sekä tieto siitä, mitkä näistä yhteystiedoista on lupa asettaa julkisesti esille Helkan kotisivuille)

Edellytyksenä yhdistyksen jäsenyydelle on, että yhdistyksen säännöissä todetaan sen harjoittavan kaupunginosan hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Yhdistyksen toiminnan tulisi myös olla avointa kaikille kaupunginosan asukkaille.

Hakemusasiakirjat on toimitettava Helkaan viimeistään noin viikkoa ennen sitä hallituksemme kokousta, jossa asiaa halutaan käsiteltävän. Helkan hallituksen kokouspäivämäärät löytyvät oheisesta linkistä.

Päätöksen saa kokouspäivän jälkeen puhelimitse toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukalta (p. 045 145 2595 tai 041 522 2071). Virallisemman pöytäkirjanotteen hyväksymispäätöksestä lähetämme pyynnöstä jäseneksi hyvksytylle yhdistyksille.

Lisätietoa jäsenyydestä voi kysyä Helkan toimistolta,
sp. helka[at]helka.net.

Tervetuloa mukaan Helkan toimintaan!

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Medlemskap i Helka

Då en stadsdels-, invånar- eller egnahemsförening vill ansluta sig till Helka önskar vi en kort fritt utformad medlemsansökan, underskriven av föreningens namntecknare, adresserat till Helkas styrelse. Ansökan kan skickas per e-post till helka[at]helka.net eller per post till Helkas kontor: Helka ry, Auroragatan 19, 00100 Helsingfors.

Bifoga följande information till medlemsansökan:
–    protokollsutdrag av mötet där föreningen har bestämt att ansluta sig till Helka
–    kopia av föreningens stadgar
–    gärna verksamhetsplan för följande år och/eller verksamhetsberättelse för föregående år
–    kontaktinformation för föreningens kontaktpersoner (samt upplysning om vilken del av informationen får läggas upp på Helkas hemsidor)

Förutsättningen för medlemskap är att det i föreningens stadgar konstateras att verksamheten bedrivs till förmån för stadsdelen. Verksamheten bör också vara öppen för alla invånare i stadsdelen.

Ansökningsdokumenten bör lämnas till Helka senast ca en vecka innan det styrelsemöte där ärendet önskas bli behandlat.

Information om beslutet fås efter mötesdatumet av verksamhetsledare Pirjo Tulikukka (p. 045 145 2595 eller 041 522 2071). Officiellare protokollsutdrag från mötet skickar vi på begäran till föreningen som godkänts som medlem.

Mer information om medlemskap får du från Helkas kontor, e.post helka[at]helka.net.

Välkommen med i Helkas verksamhet!