Helkan jäsentiedote 4/2004

Reipasta syksyä kaikille HELKAn jäsenyhdistyksille ja kaupunginosa-aktiiveille! Vuodenaika kallistuu kohti talvea ja järjestöjen vilkkain syyskokousaika on ovella. Syyskaudella on jatkettu HELKAn 40-vuotistaipaleen juhlistamista antoisilla tapahtumilla ja seminaareilla, joista yhteenvedot tuonnempana.

KUTSU HELKAN SYYSKOKOUKSEEN TIISTAINA 16.11.2004 KLO 16.30

HELKAn jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen
tiistaina 16. marraskuuta 2004, klo 17.00 Helsingin kaupungin rakennusviraston uusiin kokoustiloihin, Kasarmikatu 21 (Huom! Käynti pääovesta kadun puolelta, aulasta heti vasemmalle). Tervetuloa tapaamaan toisia yhdistysaktiiveja jo kello 16.30 tuttuun tapaan kahvittelun merkeissä!

Jokaisella HELKAn jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen valtuuttamalla kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja. Syyskouksessa: 
•  valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
•  valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
•  käsitellään liiton sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat (syyskokousasiakirjat tämän tiedotteen 
   liitteinä).

Hallituksesta ovat erovuorossa pohjoista, koillista, itäistä ja kaakkoista suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Kokoukseen ovat jälleen tervetulleita virallisten edustajien lisäksi myös muut yhdistysaktiivit. Ennen virallisia kokousasioita HKL:n suunnittelujohtaja Seppo Vepsäläinen alustaa Helsingin joukkoliikennetilanteesta.

Hallituksen kokoukset syyskaudella 2004

HELKAn hallitus on kokoontunut syyskaudella tähän mennessä kolme kertaa (31.8./28.9./19.10.). Hallitus kokoontuu vuoden viimeiseen istuntoonsa tiistaina 7.12.04. Kokous alkaa klo 16.30 HELKAn toimistossa.

Syyskaudelle kaavailtu liikenneaiheinen seminaari siirtyy ensi vuoden puolelle. Kuulemme kuitenkin jo HKL:n asiantuntijan näkemystä ja toiminnan linjauksia ensi vuodelle syyskokouksessamme 16.11.  HELKAn toiveissa on koota yhteenvetoja eri kaupunginosien (joukko)liikenteen tilanteista (haasteet, ideat, jne.) ja luovuttaa nämä koosteet liikennesuunnittelijoille ensi vuodelle kaavaillussa joukkoliikenneseminaarissa.
 
HELKAn jäsenmaksut

Muistutus jäsenmaksuista: ne yhdistykset, joilta asia on syystä tai toisesta jäänyt vielä rästiin, hoitanette asian pikimmiten kuntoon. Tilanteen voi tarvittaessa tarkistaa toiminnanjohtajalta
(p. 641 045 tai pirjo.tulikukka@helka.net ).

Tapahtumia

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Merellinen puheenjohtajapalaveri 9.9.2004

HELKAn 40. juhlavuoden kunniaksi järjestettiin syksyinen puheenjohtajapalaveri merellisissä tunnelmissa. M/S Chapman starttasi torstaina 9. syyskuuta Kauppatorin rannasta kyydissään n. 60 kaupunginosa-aktiivia. Ilma oli suosiollinen ja kolmen tunnin ajan kiertelimme kaunista Itä-Helsingin saaristoa. Vapaan seurustelun, kahvittelun ja virvokkeiden lomassa esiteltiin ajankohtaisia asioita. Aluksi HELKAN puheenjohtaja Aija Staffans teki yhteenvedon hallituksen kesäkuisen aivoriihen tuloksista, minkä jälkeen projektikoordinaattori Mikko Virkamäki käynnisti virallisesti YKS2-projektin Start Up -tempauksessaan. Lisäksi kuultiin HELKAn keräämiä Swot-tarkasteluja analysoivan tutkijan Maija Sipilän työn edistymisestä sekä hallituksen jäsenen Martti Helmisen tietoisku arkistoinnista.
Hallitus totesi kokouksessaan 19.10. että huvin ja hyödyn yhdistävästä risteilystä pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan vuosittain toistuva.

Rakennuslakikoulutus lauantaina 2.10.04 Kiasman seminaaritilassa

HELKA järjesti yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa lauantaina 2.10.04 Kiasman seminaaritilassa tiiviin koulutusiltapäivän maankäyttö- ja rakennuslaista sekä kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksista. Heikki Kukkosen asiantuntevasti vetämään koulutukseen osallistui n. 40 henkeä pääkaupunkiseudun kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksistä (n. puolet HELKAn jäsenyhdistyksistä). Seminaari koettiin tarpeelliseksi ja sille on jo kaavailtu jatkoa vuodelle 2005; alustavana ajankohtana huhtikuun puoliväli ja teemana ”puistokaavoitus”.
2.10. seminaarin kalvomateriaalia on esillä Suomen Kotiseutuliiton nettisivuilla osoitteessa:
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/sivut/
raklakikoulutus.htm
  (klikkaa kohdasta "peruskalvosarja 1", jne.)

Asukasyhdistysten neuvottelutilaisuus Rakennusvirastossa 5.10.04

Rakennusviraston tiistaina 5.10.04 järjestämässä asukasyhdistysten neuvottelutilaisuudessa nähtiin aiempaa runsaslukuisempi osallistujajoukko, koska tilaisuus oli ensimmäistä kertaa avattu myös HELKAn jäsenyhdistysten edustajille.  Paikalla oli n. 20 HELKAn ja sen jäsenyhdistysten edustajaa, 7 viraston edustajaa ja yksi asukasliiton edustaja.

Tilaisuudessa kuultiin mm. rakennusviraston organisaatiouudistuksessa perustetusta uudesta katu- ja puisto-osastosta, joka on aloittanut toimintansa 1.9.2004 (yhdistetty aiemmin erillisistä katu- ja viherosastoista). Katu- ja puisto-osasto on tilaajayksikkö, joka järjestää katujen ja puistojen palvelut kuntalaisille. Työ teetetään rakennusviraston omissa tuotantoyksiköissä tai yksityisellä sektorilla. Uudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja laadun ja kustannusten hallintaa.
Lisäksi kuultiin seikkaperäisesti rakennusviraston osallistumisesta 6.-14.8.2005 pidettävien yleisurheilun MM-kisojen järjestelyihin (kisat ovat maailman merkittävin ja seuratuin urheilutapahtuma vuonna 2005 ja kokoluokaltaan suurin koskaan Helsingissä tai koko Suomessa järjestetty urheilutapahtuma). Vielä kuultiin katujen talvikunnossapidosta, jossa Helsingin kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ensimmäiseksi hoidetaan pääväylät, kokoojakadut ja vilkkaat kevyen liikenteen väylät. Viimeisenä hoidetaan tonttikadut ja vähän käytetyt kevyen liikenteen väylät. Kaupunginosayhdistykset voivat laittaa alueensa katujen hoitoluokat internet-sivuilleen, josta asukkaat voivat käydä niitä tarkistelemassa (ja antaa tarvittaessa palautetta virastolle esim. kunnossapidon häiriöistä).
Seuraava asukasyhdistysten tapaaminen sovittiin pidettäväksi HELKAn kevätkokouksen yhteydessä, tiistaina 29.3.2005 klo 16.30.

Muistattehan edelleen Yleisten töiden lautakunnan vierailumahdollisuuden alueellenne. Vierailuja voi sopia ensi vuoden puolelle toimistosihteeri Leena Leppäahon kautta (sähköposti: leena.leppaaho@hel.fi  tai p. 166 2371, fax 166 2100)

Asukkaat, uusi media ja vaikuttaminen -seminaari 13.10.04

HELKA juhlisti 40. juhlavuoden syyskautta järjestämällä yhteistyössä Tietoyhteiskunta.fi:n kanssa juhlaseminaarin keskiviikkona 13.10.04 teemalla "Asukkaat, uusi media ja vaikuttaminen". Tasokas ja hyvin onnistunut kokopäiväseminaari oli osa paikallista tietoyhteiskuntaa käsitteleviä tilaisuuksia ("Kans(s)alaisena verkossa"-sarjaa) ja se pidettiin Töölössä, Kulttuuritehdas Korjaamon kulmasalissa. HELKAn jäsenyhdistysten aktiivit ja aihepiirin ympärille vuosien varrella syntynyt avainhenkilöverkosto oli paikalla runsaslukuisena (osallistujia oli n. 60).  Seminaarialustuksissa käsiteltiin asuinalueen muutosta ja kehittämistä, kansalaisvaikuttamista ja tietotekniikan/ teknologian merkitystä näissä muutos- ja vaikuttamisprosesseissa lähtökohtana paikallisuus ja asukkaat itse.
Kaikki seminaarin alustukset ovat luettavissa HELKAn nettisivuilla osoitteessa:  http://www.kaupunginosat.net/helka/  (klikkaa HELKAn kotisivujen kohdasta "Ajankohtaista" sanaa "seminaarimateriaalit") 

TULEVIA TAPAHTUMIA

HELKAn syyskokous 16.11.04

Katso kokouskutsu tarkemmin tämän tiedotteen ensimmäiseltä sivulta. Kokousasiakirjat  löytyvät tämän jäsentiedotteen liitteistä (4 kpl): Vuoden 2005 HELKAn toimintasuunnitelma (luonnos) ja vuoden 2005 HELKAn talousarvio, valtakirja yhdistyksen viralliselle edustajalle, sekä kokouksen esityslista. Kokousedustajien toivotaan tutustuvan toimintasuunnitelmaan ja budjettiin jo ennen syyskokousta. Toimintasuunnitelmasta ilmenee myös alustavasti HELKAn tulevia tapahtumia vuoden 2005 osalta.

Jouluglögit Suomen Kotiseutuliiton tiloissa 17.12.04

Vanha jouluglögiperinne Kotiseutuliiton kanssa tekee tänä vuonna uuden tulemisen. Suomen Kotiseutuliitto kutsuu puheenjohtajan (tai hänen edustajansa) kaikista HELKAn jäsenyhdistyksistä jouluglögille Suomen Kotiseutuliiton toimistoon, perjantaina 17.12.04 osoitteeseen Kalevankatu 13 A, klo 14-17. Tilaisuudesta tulee vielä tarkentava kutsu jäsenyhdistyksille.

HELKAn PROJEKTIT

KANSALAISKANAVA-hanke (entinen PKS 2017-hanke)

Viime jäsentiedotteessa kerroimme alustavasti PKS 2017-hankkeen uudesta konseptista ja nimestä: "KANSALAISKANAVA – seutuyhteistyötä paikallistasolla". Hankkeen johtoryhmä virittelee hankeluonnoksen hakemuskuntoon vuoden loppuun mennessä ja hanke pyritään saamaan osaksi v. 2005 käynnistyvää uutta seudullista kaupunkiohjelmaa.

HELKAn kokoamat kaupunginosien Swot-analyysit ovat olennainen osa hankkeen käytännön toimintaa. Jo kerätystä Swot-materiaalista työstetään parhaillaan koostetta tutkija Maija Sipilän toimesta. Raportti valmistuu marraskuun loppuun mennessä ja se toimitetaan tiedoksi kaikille kaupunginosayhdistyksille (sekä asetetaan esille HELKAn kotisivuille).

YKS2-projekti

Mikko Virkamäen koordinoima YKS2-projekti käynnistettiin merellisessä puheenjohtajapalaverissa 9.9.2004. Se jatkaa YKS-projektissa pilotoidun ns. ’Safety-mallin’ levittämistä toiminnasta kiinnostuneisiin kaupunginosiin. Ilmoittautumisvaihe on tältä vuodelta onnistuneesti ohi – uusia kotialueita ilmoittautui n.18 ja toiminta käynnistetään näillä alueilla lähikuukausina. Projektiin voi ilmoittautua mukaan jälleen ensi vuonna, jolloin tavoitteena on käynnistää toiminta n. 20 uudella kotialueella. Tiedustelut projektikoordinaattori Mikko Virkamäki: p. 050-593 7282, tai mikko.virkamaki@kotikaupunki.inet.fi .

Muita HELKAn hankkeita

"Aluefoorumit osallistumismenetelmänä" -tiedotusprojekti on käynnissä. LT-konsulttien Jani Päivänen työstää Aluefoorumimenetelmän perustamisreseptiä internettiin (HELKAn ylläpitämän www.kaupunginosat.net -sivuston alle). Projekti valmistunee viimeistään ensi vuoden alkuun mennessä.

"Rakennukset kertovat" -projektissa tuotetaan tyylihistoriallinen ja kaupunkikuvaa esittelevä yleistajuinen opetusaineisto (kalvosarja). Käytännön toteutuksesta vastaavat HELKAn ohjauksessa  arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen.

KOTIKATU

KOTIKADUN uuden julkaisujärjestelmän pilottivaiheen koulutusjakso on käynnissä. Pilotissa on mukana kolme kaupunginosaa: Alppila, Maunula ja Vuosaari. Uusi julkaisujärjestelmä helpottaa kotisivujen päivitettävyyttä ja mahdollistaa helpon tavan osallistua kaupunginosien kotisivujen sisältöjen luomiseen. Pilotointivaiheen päätyttyä uusi julkaisujärjestelmä lanseerataan ja halukkaat kaupunginosayhdistykset voivat ilmoittautua HELKAn kotisivuvastaavan Nina Kalkin vetämiin koulutuksiin. Koulutukset toivotaan aloitettavan alkuvuodesta 2005. Lisätiedot: Nina Kalk, p.641 045 tai sähköpostitse nina.kalk@helka.net .

JÄSENYHDISTYKSET

Tapanila-Seura ry täytti 40 vuotta 10. lokakuuta juhlien Hiidenkiven koululla. Pyöreitä vuosia täyttää 2004 myös Punavuoriseura ry, jonka 10-vuotisjuhla järjestetään 7.12. Betania-talolla seuran syyskokouksen yhteydessä. HELKA toivottaa jäsenseuroilleen menestystä ja pitkää ikää!

MUITA ILMOITUSASIOITA

HELKAn puheenjohtajan haastattelu HELSINKI-INFO-lehdessä

Muistakaa katsastaa puheenjohtajamme Aija Staffansin haastattelu joka kotiin jaettavasta Helsin-gin kaupungin HELSINKI-INFO -lehdestä (löytyy 30.10. mennessä jaetun lehden ’takakannesta’).