Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain muutosehdotus 9/2003

Ympäristöministeriölle PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO

Lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta esitetään muutettavaksi. HELKAn kannalta merkittävimmät muutosesitykset koskevat katujen kunnossapitoa talvella, kadulla tehtäviä töitä sekä määrittelyä vastuun jakautumisesta kunnossapidon yhteydessä.

Hiekoituksen poistaminen esitetään määriteltäväksi osaksi kunnossapitoa. Tämä tehtävä kuuluisi esityksen mukaan ajoradalla aina kunnalle tai olisi kunnan vastuulla. Nykyisestä laista poiketen pyörätiet sekä jalankulku- ja pyörätiet kuuluisivat kunnan kunnossapitovastuulle. Lisäksi ehdotetaan, että kunnan tulisi ottaa huolehtiakseen tontinomistajien vastuulla olevista kunnossapitotehtävistä, lähinnä jalkakäytävien kunnossapidosta. Kunta saisi periä tehtävistä aiheutuneet kustannukset alueen tontinomistajilta.

HELKAn näkökulmasta lakiehdotus on hyvä ja tarpeellinen. HELKA pitää tärkeänä, että lakiuudistuksen seurausvaikutusten yhteydessä huolehditaan siitä, että uudistus ei lisää Helsingissä muutoinkin korkeita asumiskustannuksia.

Helsinki 22.9.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius 
Järjestösihteeri Seija Korpela