Kaikkien Helsinki -kysely kokosi helsinkiläisten mielipiteitä asunnottomuuden ratkaisuista

Helka keräsi syyskuussa Kaikkien Helsinki -kyselyn, avulla helsinkiläisten mielipiteitä asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta sekä kokosi toiveita erityisasumisen sijoittamisesta eri kaupunginosiin.
Kyselyyn vastasi yhteensä 261 helsinkiläistä. Vastaajien suhtautuminen asuntoloihin ja tuetun asumisen yksikköihin oli pääosin erittäin myönteistä. Vanhainkodin, opiskelija-asuntolan tai kehitysvammaisten asuntolan olivat valmiita hyväksymään kaupunginosaansa lähes kaikki vastaajat. Päihdeongelmaisten asuntolan hyväksyi harvempi, mutta sekin oli noin joka toisen mielestä tervetullut alueelle. Katso yhteenveto kyselyn vastauksista tästä.

Naiset suhtautuivat hieman miehiä myönteisemmin lähes kaikkiin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin ja myös tunsivat miehiä useammin asuntoloiden nykyisiä tai entisiä asukkaita. Ikäluokista 45-59 -vuotiaat suhtautuivat hieman muita suopeammin moniin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin ja tunsivat usein parhaiten asuntoloiden asukkaita. 60-75 -vuotiaat puolestaan suhtautuivat kielteisimmin moniin asuntoloihin tai tuetun asumisen yksiköihin ja tunsivat usein muita ikäluokkia huonommin asuntoloiden asukkaita. Kaiken kaikkiaan vastaajat, jotka tunsivat asuntoloiden nykyisiä tai entisiä asukkaita, suhtautuivat kyseisiin asuntoloihin myönteisemmin kuin vastaajat, jotka eivät tunteneet asukkaita.

Asuntoloiden sijoittaminen jakoi vastaajien mielipiteitä. Moni oli sitä mieltä, että asuntolan voisi sijoittaa omassa kaupunginosassa mihin tahansa, jotkut vastaajat eivät puolestaan halunneet asuntoloita omaan kaupunginosaansa. Epäsopivin paikka asuntolalle oli vastaajien mielestä koulujen tai päiväkotien läheisyys.

Vastaajilla oli asuntoloista enemmän sekä myönteisiä ja neutraaleja kokemuksia kuin kielteisiä kokemuksia. He toivoivat, että asuntoloita rakennettaessa kiinnitettäisiin huomiota etenkin asuntolan sijaintiin ja että rakennettaisiin pieniä yksiköitä suurten sijaan. Asunnottomuuden torjumiskeinoina vastaajat peräänkuuluttivat mm. tarkoitukseensa soveltuvia tukiasuntoloita, -asuntoja ja -yksiköitä sekä sitä, että tarjolla olisi riittävästi edullisia vuokra-asuntoja.

Helka haluaa Kaikkien Helsinki -kyselyn avulla tuoda Helsingin kaupunginosien äänen kuuluviin asunnottomuusasiassa. Kyselyn tulokset tullaan saattamaan päättäjien tietoon. Helkan nettisivuilta löytyy myös Kaikkien Helsinki -infosivu www.helka.net/kaikkienhelsinki, jolle on koottu tietoa asuntoloista, tuetusta asumisesta ja asunnottomuudesta. Kaikkien Helsinki -kokonaisuus on Helkan vastaus Hiertävä kivi -asunnottomuushaasteeseen. Helka luovutti Hiertävän kiven eteenpäin lauantai-iltana 17.10. Asunnottomien yö -tapahtumassa Hakaniemen torilla.

Helka kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Lisätietoa Kaikkien Helsinki -kokonaisuudesta:
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry,
p. 045 145 2595 tai 041 522 2071, pirjo.tulikukka[ät]helka.net

Helka ja kaupunginosat netissä: www.helka.net ja www.kaupunginosat.net.