Kaikkien Helsinki

tahtitorninmaki-koivut.jpg
tahtitorninmaki-koivut.jpg

TIETOA ASUNTOLOISTA, TUETUSTA ASUMISESTA JA ASUNNOTTOMUUDESTA

Helka keräsi syyskuussa 2009 Kaikkien Helsinki -kyselyllä helsinkiläisten mielipiteitä asuntoloista, tuetusta asumisesta, ja asunnottomuudesta. Katso yhteenveto vastauksista ja uutinen tuloksista. Kiitos kaikille vastanneille!

Määritelmiä

Tilastokeskuksen määritelmät asunnottomasta ja asuntolasta.

Asunnottomuus Wikipediassa

Asuntolat kartalla

Helsingin kaupungin palvelukartta 

Tietoa asunnottomuudesta ja palveluja asunnottomille 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Asuntoensin.fi -verkkosivut

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Asuntoja asunnottomille -hanke

Helsingin kaupunki: Asunnottomien tuet ja palvelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto: Asunnottomien tuet ja palvelut

Sosiaali- ja terveysviraston asunnottomien terveyspalvelut

Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut

Pelastusarmeijan Helsingin asumispalveluyksiköt

Sininauhasäätiön asuminen ja tukitoiminta

Vailla vakinaista asuntoa ry

Kodittomien Tuki ry

Kunnon Elämä ry

EHYT ry

Asunnottomien yö – Kansalaisliike

Helsingin Vieraskoti

Samaria ry:n toimintayksiköt

Helsingin Ensikoti ry

Turvakodit

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Nuorisoasuntoliitto

Helsingin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Kompassin asumisinfoa

Asumispalvelusäätiö ASPA

Eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen kattojärjestö Feantsa


Videoita asunnottomuudesta

YLE Elävä arkisto: Mankkaan suolla asuivat alkoholistit
YLE Elävä arkisto: Lepakko liekkihotellina
YLE Elävä arkisto: Marraskuun liike järjesti alkoholisteille itsenäisyysjuhlan
YLE Elävä arkisto: Musta Helsinki
YLE Elävä arkisto: Kovaosaisten ystävät ry
YLE Elävä arkisto: Veikko Hurstin
kodittomien joulu

YLE Elävä arkisto: Asumisen kurjuutta
YLE Elävä arkisto: Onko Onnilla kotia?

Kirjallisuutta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 3/2009: Asunnottomat 2008 (176KB)

Mynttinen Eeva, pro gradu 2008: Asunnottomia Etu-Töölöön? : Osallistumisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet asunnottomien asumispalveluiden sijoittamisessa

Suomen ympäristö 3/2008, Lehtonen Leena & Salonen Jari: Asunnottomuuden monet kasvot

Nuorteva Johanna, pro gradu 2008: Asunnoton yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalisesti syrjäytyneen osallistumismahdollisuudet ja deliberatiivinen demokratia

Maksimainen Mervi, pro gradu 2007: Asunnottomien alkoholistien arki: Mikrotason tarkastelu Helsingistä 1967-1972

Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 13, 2007. Toim. Sunikka Sanna, Seppälä Ullamaija & Granfelt Riitta: Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Soccan julkaisuja asunnottomuudesta

Yhteiskuntapolitiikka 72 2007:4, Kettunen Marko: Kysymyksiä asunnottomuudesta Suomessa

Sarantaus Antti, pro gradu 2006: Kodittomana ja muukalaisena : asunnottomien maahanmuuttajamiesten kokemuksia elämästään Helsingissä

Hämäläinen Minna, pro gradu 2003: Asunnottomana yhteiskunnassa. Helsinkiläisten ja jyväskyläläisten asunnottomien näkemyksiä asioinnista viranomaisten kanssa

Posti Essi, opinnäytetyö 2000: Naisten asunnottomuus – kadulla asuvan naisen elämänkulku