Kampin keskuksen asemakaavan muutos ja sen osallistumis- ja arviontisuunnnitelma 11/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Asemakaavaosasto PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto r.y. toteaa, että Kampin keskuksen asemakaavan muutos toteutuu alueella, joka on ja tulee jatkossakin olemaan satojen tuhansien pääkaupunkiseutulaisten elämänympäristöä. Jo tältä pohjalta ovat tällä alueella tehtävät fyysisen kaupunkiympäristön muutokset ja myös toiminnalliset muutokset tärkeitä ja monen kaupunkilaisen arkipäivään vaikuttavia.

Alueen merkittävyyden kanssa on ristiriidassa se menettelytapa, jolla aluetta kehitetään. Asemakaavan muutoksella legalisoidaan jo kaupungin ja rakentajan välillä olevaa toteuttamissopimusta, poikkeuslupaa ja jo aloitettua rakentamista. Nyt lausunnoilla olevan asemakaavan muutoksen ilmoitusmenettely sopii huonosti maankäyttö- ja rakennuslain henkeen osallisuuden ja vuorovaikutteisen suunnittelun korostamisen tarpeesta. Mitkä ovat osallisten tosiasialliset vaikuttamisen mahdollisuudet kyseisen hankkeen kohdalla?

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto pitää tärkeänä, että tämän kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti keskeisen alueen muutosten vaikutusten arviointiin ja vaihtoehtojen selvittämiseen kiinnitetään eritystä huomiota. Liitto pitää ulkopuolisen ja riippumattoman arvioitsijan käyttöä sekä avointa ja julkista keskustelua välttämättömänä.

Helsinki 13.11.2002

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela