Kannelmäen asukastalohanke etenee – kommentointivaihe vuorossa

Kannelmäessä suunnitellaan ratkaisevia askelia Sitratorin Kela-toimiston mahdollisessa uusiokäytössä. Kahden esittelytilaisuuden seurauksena on päädytty esittämään, että tilan toiminta tulee painottumaan kuvalliseen ilmaisuun ja käsityöhön. Osa tiloista varataan yhdistyksille edelleen vuokrattavaksi lähinnä toimistokäyttöön. Seuraava vaihe on solmia aiesopimukset tilojen tulevien käyttäjien kanssa, mutta sitä ennen olisi tärkeää saada tarkentavia kommentteja käyttäjien tarpeista. Kommentit pyydetään lähettämään Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen suunnittelijalle Ari Tolvaselle keskiviikkoon 23.2.2011 mennessä osoitteeseen ari.tolvanen@hel.fi. Katso tarkemmat tiedot kommentoinnista Kannelmäen kotisivujen uutisesta.