Kansalaiskanava-hankkeen aineistot jaossa!

kkesitekuva012008.jpg
kkesitekuva012008.jpg

Helka ry:n koordinoima Kansalaiskanava-hanke päättyi  vuoden 2007 lopussa. Loppuvuoden aikana julkaistiin kolme uutta esitettä alueellisille toimijoille arkeen ja työhön. Kaikki esitteet ovat ilmaisia ja niitä voi hakea Helka ry:n toimistolta virka-aikaan. Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.

Yhteensä esitteitä tai julkaisuja on viisi. Ensimmäisenä valmistui Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja, jonka avulla mikä tahansa organisaatio voi itse arvioida oman asiakaspalautejärjestelmänsä toimivuutta. Toisena esitteenä julkaistiin ns. Kanavaopas, joka auttaa seutuun liittyvässä tiedonhaussa. Siinä on lyhyesti esitelty pääkaupunkiseudun tärkeimpiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyviä tiedonlähteitä.

Hankkeen toimenpide-ehdotukset on julkaistu esitteessä nimeltä Kansalaiskanava – Seutuosallistumista paikallistasolla. Ehdotuksissa keskitytään seutuun liittyvän tiedottamisen ja osallistumisen kehittämiseen sekä vuorovaikutusprosessin tarkistamiseen. Konkreettisia vinkkejä vuorovaikutuksen järjestämiseen löytyy esitteistä nimeltä Virtaa vuorovaikutukseen! ja Vuorovaikutuksen työkaluja alueen toimijoille. Ne on tarkoitettu esimerkiksi viranhaltijoiden tai asukastoimijoiden työn apuvälineiksi.

Kansalaiskanava-sivusto siirtyy tammi-helmikuun aikana osaksi pääkaupunkiseudun seutuportaalia sekä Helka ry:n sivujen alle. Aineistot löytyvät tulostettavassa muodossa myös näiltä sivuilta. Painettuja versioita voi tiedustella Helka ry:n toimistolta (p. 09-641 045).